[SlovLit] V ponedeljek ...

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 6 12:54:30 CEST 2004


Vabimo vas na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih
virih.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi" bo v ponedeljek, 19.
aprila ob 10. uri in bo trajal predvidoma do 12.30 ure. Na tečaju
predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih
demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem
predstavimo, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične
discipline, nadaljujemo z orisom citatnih indeksov, na praktičnih
primerih pokažemo specifičen pristop k iskanju literature - iskanje po
citirani literaturi in različne možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s
praktičnim prikazom možnih poti do besedila člankov: tiskanih in
elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter medbibliotečne
izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Elektronski časopisi" bo v ponedeljek, 19. aprila ob 14. uri in
bo trajal predvidoma trajal do 16. ure. Na tečaju predstavimo dostopne
naročniške servise z elektronskimi časopisi in tudi, kako najti prosto
dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo,
kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. V nadaljevanju pokažemo uporabo
servisa, kako ugotovimo, pri katerih naslovih imamo dostop do besedil
člankov, predstavimo različne možnosti iskanja - po besedilu, vsebinskih
oznakah itn., značilnosti različnih formatov besedila člankov, prikaz in
pošiljanje besedil po elektronski pošti. Na tečaju udeleženci opravijo
tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Iskanje knjig" bo v četrtek, 22. aprila ob 10. uri in bo trajal
predvidoma do 12.30 ure. Na tečaju predstavimo obseg in značilnosti
različnih informacijskih virov za iskanje knjig. Na praktičnih primerih
pokažemo, kako poteka iskanje po virih. Predstavimo naslednje skupine
informacijskih virov: knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic,
nacionalne bibliografije, knjigarne na internetu ter servise
elektronskih knjig. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do
knjig: v slovenskih knjižnicah ali preko medbibliotečne izposoje. Na
tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemam na elektronski naslov gorazd.vodeb na nuk.uni-lj.si do
zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se
prijavljate.

Lp Gorazd Vodeb
Dodatne informacije o seznamu SlovLit