[SlovLit] Izrazje v IT

Primoz PETERLIN primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Pon Dec 22 11:26:36 CET 2003


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Lep pozdrav,

Kot nekdo, ki je že dlje časa nesrečen, ker v slovenščini ne znamo poimenovati 
niti dobrih 90 znakov standarda ASCII iz leta 1968, kaj šele rastoče zbirke 
več kot 100.000 znakov standarda ISO 10646/Unicode, sem z iniciativo USJ več 
kot zadovoljen.

[...]
> 2. Kot zamenjava za besedo afna so bili doslej v tej rabi evidentirani
> izrazi pri, ad, znak, polžek, ajka, za besedo lojtra pa izrazi lestev,
> lestvica, višaj, mreža, plot. Po razčlembi in primerjavi lastnosti teh
> besed na pomenski, slovnični, izrazni in (deloma) pragmatični ravnini
> menimo, da bi bila v prvem primeru najustreznejša rešitev ajka, v drugem
> primeru pa višaj. Utemeljitev:

Ste iskali nadomestilo za izraza v pogovornem registru, ali standardna imena 
znakov? To se namreč že v angleščini razlikuje. Za znak # namreč standard ISO 
10646 navaja ime "NUMBER SIGN", za @ pa "COMMERCIAL AT"; v praksi se za 
prvega v angleščini največ uporablja "hash", za drugega pa "at".

> - Ajka <@> je popolnoma nova, slogovno še neobremenjena slovenska beseda;
> kolikor je opazna zaradi svoje novosti, je to skladno z novostjo pojava, ki
> ga želimo poimenovati (znamenje @ je bilo v slovenskih besedilih pred
> razmahom elektronske pošte neznano); njena razumljivost je kljub novosti
> lahka zaradi razvidne besedotvorne sestave in jasne pomenske motivacije
> (ime črke a kot izhodišče poimenovanja za njeno likovno stilizacijo @);
> izgovorno in slovnično je beseda ajka neproblematična (pregibnost,
> nadaljnje besedotvorne možnosti), slušno pa zadosti izrazita, tako da bi se
> lahko hitro prijela.

Ajka se mi zdi zanimiva kot prevod standardnega "COMMERCIAL AT"; če se bo 
prijela v rabi, bomo pa videli. Pri obrazložitvi bi po mojem kazalo poudariti 
besedotvorna načela, ki so vodila k ajki. Ugibam, da je šlo za analogijo s 
poimenovanjem števk (enojka, dvojka...). Dokler se nisem dokopal do tega 
spoznanja, me je ajka najbolj asociirala na turcizem "ajkula".

> - Višaj <#> je v slovenščini utrjen izraz glasbene stroke, vsem znan že iz
> osnovne šole (samo znamenje # se uporablja tudi v jezikoslovju, vendar tam
> ni poimenovano s posebnim izrazom);  izgovorno in slovnično je
> neproblematičen (pregibnost, nadaljnje besedotvorne možnosti), slušno pa
> zadosti izrazit; nevarnosti nesporazuma zaradi pomenskega mešanja dosedanje
> in nove rabe besede višaj se ni bati, ker sta si dosedanje in novo
> sporazumevalno področje zadosti narazen.

Izraz višaj kot standardni izraz ni primeren za poimenovanje znaka "NUMBER 
SIGN" v standardu ISO 10646; standard namreč pozna tudi "MUSIC SHARP SIGN" 
(U+266E). Znakoma sicer ustrezata razmeroma podobni pismenki, tako kot sta 
denimo podobna velika grška črka ksi in kitajski ideogram za število tri, sta 
pa po naravi kljub temu povsem različna in ju ne kaže mešati.

Kot neformalni izraz je višaj načeloma sprejemljiv, opozarjam pa na morebitno 
zmedo, ko neformalni izraz za nek znak ustreza uradnemu poimenovanju za nek 
drug znak, kar se mi zdi resen argument proti višaju.

[...]
> Vzorci dosedanjih odzivov na predlog:

Glede lojtre bi kazalo navezati stike še z Mobitelom, ki je po mojem največji 
"porabnik" tega izraza.

Drugače pa je delo šele na začetku. Že kar na tipkovnici sedi nekaj znakov, ki 
po mojem nimajo ustreznih slovenskih poimenovanj: &, \, ¤...

Lep pozdrav,
Primož Peterlin

- -- 
Primož Peterlin,   Inštitut za biofiziko, Med. fakulteta, Univerza v Ljubljani
Lipičeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.  primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Tel +386-1-5437632, fax +386-1-4315127,  http://biofiz.mf.uni-lj.si/~peterlin/
F8021D69 OpenPGP fingerprint: CB 6F F1 EE D9 67 E0 2F  0B 59 AF 0D 79 56 19 0F
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iQB1AwUBP+bG3D3bcxr4Ah1pAQGdDQMAjNn27e5xr0wt5uCXkS8uZJXmx9VLNI5y
d02pGrcY3/UvIaN5NQdsBrzsflfHtHkvQ1nfwAssaS9h/NPJDpSzf0xC5cIrvIPm
aIcc43OwfnXXN3hz/lIMefDXKVH5kmy1
=CRCJ
-----END PGP SIGNATURE-----
Dodatne informacije o seznamu SlovLit