[SlovLit] Izrazje v IT

Jože Andrej Čibej ekorist na siol.net
Pon Dec 22 21:26:20 CET 2003


Za moj (laični) okus zelo tehten prispevek. In ko že pišem:
v čem bi bila "atka" slabša od "ajke"?

LP, Jože Andrej Čibej

----- Original Message ----- 
From: "Primoz PETERLIN"
<primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>; <lugos-slo na lugos.si>
Cc: "Janez Dular" <Janez.Dular na gov.si>
Sent: Monday, December 22, 2003 11:26 AM
Subject: Re: [SlovLit] Izrazje v IT


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Lep pozdrav,

Kot nekdo, ki je že dlje časa nesrečen, ker v slovenščini ne
znamo poimenovati
niti dobrih 90 znakov standarda ASCII iz leta 1968, kaj šele
rastoče zbirke
več kot 100.000 znakov standarda ISO 10646/Unicode, sem z
iniciativo USJ več
kot zadovoljen.

[...]
> 2. Kot zamenjava za besedo afna so bili doslej v tej rabi
evidentirani
> izrazi pri, ad, znak, polžek, ajka, za besedo lojtra pa
izrazi lestev,
> lestvica, višaj, mreža, plot. Po razčlembi in primerjavi
lastnosti teh
> besed na pomenski, slovnični, izrazni in (deloma)
pragmatični ravnini
> menimo, da bi bila v prvem primeru najustreznejša rešitev
ajka, v drugem
> primeru pa višaj. Utemeljitev:

Ste iskali nadomestilo za izraza v pogovornem registru, ali
standardna imena
znakov? To se namreč že v angleščini razlikuje. Za znak #
namreč standard ISO
10646 navaja ime "NUMBER SIGN", za @ pa "COMMERCIAL AT"; v
praksi se za
prvega v angleščini največ uporablja "hash", za drugega pa
"at".

> - Ajka <@> je popolnoma nova, slogovno še neobremenjena
slovenska beseda;
> kolikor je opazna zaradi svoje novosti, je to skladno z
novostjo pojava, ki
> ga želimo poimenovati (znamenje @ je bilo v slovenskih
besedilih pred
> razmahom elektronske pošte neznano); njena razumljivost je
kljub novosti
> lahka zaradi razvidne besedotvorne sestave in jasne
pomenske motivacije
> (ime črke a kot izhodišče poimenovanja za njeno likovno
stilizacijo @);
> izgovorno in slovnično je beseda ajka neproblematična
(pregibnost,
> nadaljnje besedotvorne možnosti), slušno pa zadosti
izrazita, tako da bi se
> lahko hitro prijela.

Ajka se mi zdi zanimiva kot prevod standardnega "COMMERCIAL
AT"; če se bo
prijela v rabi, bomo pa videli. Pri obrazložitvi bi po mojem
kazalo poudariti
besedotvorna načela, ki so vodila k ajki. Ugibam, da je šlo
za analogijo s
poimenovanjem števk (enojka, dvojka...). Dokler se nisem
dokopal do tega
spoznanja, me je ajka najbolj asociirala na turcizem
"ajkula".

> - Višaj <#> je v slovenščini utrjen izraz glasbene stroke,
vsem znan že iz
> osnovne šole (samo znamenje # se uporablja tudi v
jezikoslovju, vendar tam
> ni poimenovano s posebnim izrazom);  izgovorno in
slovnično je
> neproblematičen (pregibnost, nadaljnje besedotvorne
možnosti), slušno pa
> zadosti izrazit; nevarnosti nesporazuma zaradi pomenskega
mešanja dosedanje
> in nove rabe besede višaj se ni bati, ker sta si dosedanje
in novo
> sporazumevalno področje zadosti narazen.

Izraz višaj kot standardni izraz ni primeren za poimenovanje
znaka "NUMBER
SIGN" v standardu ISO 10646; standard namreč pozna tudi
"MUSIC SHARP SIGN"
(U+266E). Znakoma sicer ustrezata razmeroma podobni
pismenki, tako kot sta
denimo podobna velika grška črka ksi in kitajski ideogram za
število tri, sta
pa po naravi kljub temu povsem različna in ju ne kaže
mešati.

Kot neformalni izraz je višaj načeloma sprejemljiv,
opozarjam pa na morebitno
zmedo, ko neformalni izraz za nek znak ustreza uradnemu
poimenovanju za nek
drug znak, kar se mi zdi resen argument proti višaju.

[...]
> Vzorci dosedanjih odzivov na predlog:

Glede lojtre bi kazalo navezati stike še z Mobitelom, ki je
po mojem največji
"porabnik" tega izraza.

Drugače pa je delo šele na začetku. Že kar na tipkovnici
sedi nekaj znakov, ki
po mojem nimajo ustreznih slovenskih poimenovanj: &, \, ¤...

Lep pozdrav,
Primož Peterlin

- -- 
Primož Peterlin,   Inštitut za biofiziko, Med. fakulteta,
Univerza v Ljubljani
Lipičeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Tel +386-1-5437632, fax +386-1-4315127,
http://biofiz.mf.uni-lj.si/~peterlin/
F8021D69 OpenPGP fingerprint: CB 6F F1 EE D9 67 E0 2F  0B 59
AF 0D 79 56 19 0F
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iQB1AwUBP+bG3D3bcxr4Ah1pAQGdDQMAjNn27e5xr0wt5uCXkS8uZJXmx9VL
NI5y
d02pGrcY3/UvIaN5NQdsBrzsflfHtHkvQ1nfwAssaS9h/NPJDpSzf0xC5cIr
vIPm
aIcc43OwfnXXN3hz/lIMefDXKVH5kmy1
=CRCJ
-----END PGP SIGNATURE-----

_______________________________________________
SlovLit mailing list
http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format -->
Plain Text) na naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na
zaslon z izbiro Format --> Encoding --> Central European
(ISO).

Dodatne informacije o seznamu SlovLit