[SlovLit] Fw: Kulturna identiteta v slovenski knjizevnosti

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Nov 5 22:36:37 CET 2003


----- Original Message -----
From: "Alexander Reichert" <alexander.reichert na charite.de>
To: <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, November 04, 2003 12:46 PM
Subject: anketa


Spoštovani,

Pišem na magistrsko delo k temi kulturne identitete v slovenski
knjizevnosti.
Iz tega razloga sem pripravljal anketo z vprašanjami k kulturni
identiteti.

Rad bi vesel, ko bi dobil odgovori.

Prosim za odgovor po e-mailu v wordovem dokumentu.

Email: Alexander.Reichert na student.hu-berlin.de

Hvala za sodelovanje

Lep pozdrav

Alexander Reichert
Humboldtova Univerza v Berlinu
Kulturni znanstven seminar

=============

Anketa k vprašanjem identitete oz. kulturne identitete

spol:   starost:

Prvi del: sestavina identitete

A) Katere oznake bi vi uprabljali, ce bi se morali sami identificirati?
Izberite tri od teh in napišite svoje zaporedje.

1. Sem Slovenec/ Slovenka.
2. Sem moški/zenska.
3. Sem clovek.
4.  Pripadam konfesiji ...
5.  Sem prebivalec/prebivalka pokrajine (Primorska, Prekmurje ...).
6.  Sem svetovljan/svetovljanka.
7.  Sem Evropejec/Evropejka.

B) Kaj je po Vašem mnenju pomembno za Slovenca?
Napišite k vsaki izjavi:
a) zelo pomembno,
b) pomembno,
c) niti pomembno niti nepomembno,
   c)  nepomembno.

1. obcutje, biti Slovenec
2. dobro znanje slovenskega jezika
3. poznavanje slovenske kulture
4.    slovensko drzavljanstvo
5.    vsaj en roditelj je slovenska narodna manjšina /po rodu
Slovenec/slovenskega
      porekla
6.    rojstvo v Sloveniji
7.    upoštevanje slovenskih šeg in navad
8.    stalno bivališce v Sloveniji
9.    posebne zasluge za Slovenijo
10.    katoliška konfesija

Drugi del: kulturna identiteta

1. Kaj Vam pomeni (izraz) kulturna identiteta?

2. Kako se ta identiteta izraza?

3. Izberite tri slovenske besedne umetnike, ki po Vašem mnenju najbolj
reprezentirajo
  slovensko kulturo. Svoj odgovor na kratko utemeljite.

4. Navedite tri primere slovenske literature, ki se dotikajo kulturne
identitete in prikazujejo
  slovensko kulturno samobitnost.

5. Kako bo/je kulturna identiteta sprejela/upoštevana v najnovejši
(slovenski) literaturi?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit