[SlovLit] Dve novici

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Dec 3 10:12:52 CET 2002


1. Elvis
2. Politehnika

==========

1. Elvis

From: "Matej Krajnc" <matej_krajnc na email.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Subject: Re: SlovLit digest, Vol 1 #364 - 1 msg
Date: Tue, 3 Dec 2002 00:19:17 +0100

Izšla je zbirka prevodov besedil pesmi Elvisa Presleya.
Prevodi in spremne opombe so izpod peresa pošiljatelja tega sporočila.
Izid zbirke naj vzpodbudi tudi razmišljanje o pomenu rockovskih besedil za
splošno jezikovno kulturo in kulturo nasploh (ali ta pomen obstaja ali ne)
in posebej o tem, kako je s tem bilo (in je) pri nas. Nekateri pisci pesmi
(ali
kantavtorji, kot jim popularno pravimo pri nas) in tudi tisti, ki sami niso
pisali, so pomembno vplivali na jezik in razširili njegov spekter uporabe.
Zavedati se moramo namreč, da velika večina besedišča ni bila nikoli
uporabljena v nobeni vezani ali nevezani besedi ali pa le redkokdaj. Za
Slovenijo to še posebej velja.

Pozdrav,

Matej Krajnc

===========

2. Politehnika

From: Zoltan Jan
To: Miran Hladnik
Sent: Tuesday, December 03, 2002 9:04 AM
Subject: slovlit


Na gradu Kromberk blizu Nove Gorice so 26. 11. 2002 predstavili knjižno
objavo predloga univerzitetnega podiplomskega programa študija slovenistike,
ki je nastal v okviru Politehnike Nova Gorica. Sodelovali so: akademik prof.
dr. Boštjan Žekš, prof. dr. Matjaž Kmecl, izr. član SAZU, in doc. dr. Zoltan
Jan. Predstavitev, ki je imela precejšen odmev v javnosti, je bila tudi
priložnost za srečanje s sodelavci, ki so pripravljali program. Predstojnik
Urada Vlade RS za slovenski jezik dr. Janez Dular je na srečanju izrazil
zadovoljstvo, da se slovenistika uvaja prav na Politehniki, ki je bila ena
prvih šol, ki je izvajala podiplomski študij domala izključno v angleščini.
Tudi tokrat ni šlo brez prepira o primorski univerzi in kje je takšen
program najbolj smiseln. Mnenje Kronista: Če se lahko študira ekonomske
predmete na ducatu različnih slovenskih visokošolskih ustanov, morala
obstajati možnost, da se slovenistika študira na petih mestih. Interes
stroke je tu nedvomen in ni naloga slovenistov, da sami sebi omejujemo
prostor za razvoj strok, ki smo se jim zapisali s svojo poklicno izbiro.


         Svet za visoko šolstvo je 29. 11. 2002 >prižgal zeleno luč
novogoriški Politehniki za
         izvajanje programov krasoslovje in slovenistika, medtem ko
koprski Humanistiki še ni
         dovolil nadaljevanja postopka za uvedbo programa
slovenistika.< Prim. Delo 30. 11. 2002,
         str. 4.
Dodatne informacije o seznamu SlovLit