[SlovLit] VST CZ in popravljena verzija SP2001

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Ned Dec 1 12:34:39 CET 2002


Dober dan vsem:

v'ceraj (sobota) sem bil na Slovenskem knji'znem sejmu v CD. Izvedel 
sem, da so za'celi v petek razpo'siljati (pred)naro'cnikom Veliki 
slovar tujk, ki ga je izdala Cankarjeva zalo'zba

S to izdajo, ki pomeni po ve'c desetletjih povsem predelano in 
izjemno raz'sirjeno nadomestilo za zaslu'znega in v'casih tudi 
pomensko zavajajo'cega "Verbinca"., so vzbudili interes po dveh 
plateh: glede definicije, kaj je tujka, in glede razmerja do novega 
pravopisa.

O nobeni od teh dveh plati ta hip ne morem zapisati 'se ni'c 
podrobnega ali zanesljivega (svoj izvod bom dvignil 'sele jutri). 
Tokrat samo omenjam izid in opozarjam na nenavadne podatke v 
predgovoru. Na eni strani gre za nadomestilo po ve'c desetletjih, na 
drugi strani imamo navedene sodelavce, ki so prenehali sodelovati 
oktobra 2002, in druge, ki so pomagali urejati 'se v prvi tretjini 
novembra 2002.

'Ze intervju, ki sem ga pred kak'snim mesecem in pol prebral z dvema 
urednikoma, je nakazal, da je do zamika pri izidu slovarja (napovedan 
je bil za september in prednaro'cniki so dobili nenavadno vljudno 
pismo s pro'snjo za razumevanje zaradi zamika pri izidu) o'citno 
pri'slo zaradi konceptualnih ali vsebinskih premikov ali sprememb na 
obeh ravneh.

Ne predstavljam si najbolje, kaj je lahko nekdo prispeval tako 
bistvenega v slabih dveh tednih v novembru, da je poudarjena razlika 
v dobi sodelovanja, ki ne presega nekaj tednov. In se bojim, da se je 
znalo v tako kratkem 'casu zgoditi tudi marsikaj nepredvidenega, 
neusklajenega ali celo nedomi'sljenega.

Upam, da so moji strahovi preveliki in neupravi'ceni; a tudi upam, 
'ce se bo izkazalo druga'ce, da bomo 'stevilni prednaro'cniki dobili 
nadgradnjo ali popravke brezpla'cno.

Vsekakor bi bil hvale'zen za kak'sno dovolj podrobno pojasnitev. 
Zaradi mene tudi v obliki "roman a clef".

Vsekakor moram pohvaliti eno zadevo, ki jo je bilo mogo'ce opaziti 
'ze pri hitrem listanju: seznam priro'cnikov oz. strokovne 
literature, iz katere so prevzete definicije oz. dolo'citve pomenskih 
obsegov.

*****

In mimogrede, 'ceprav povezano s tem:

Na sejmu sem poklepetal z Jo'zetom Topori'si'cem -- seveda tudi o 
pravopisu (ob tem 'se o izdajanju Fin'zgarja in Preglja v zbirki 
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Povedal mi je, da je bila dogovorjena mehko vezana in zato cenovno 
dostopnej'sa izdaja SP2001. Izid naj bi sofinanciralo Delo z namenom, 
da bi postal dostopen prav vsem. In izdaja naj ne bi bila goli 
ponatis, temve'c naj bi vanjo vklju'cili tudi vse (s)prejete popravke.

Ni pa vedel, zakaj ni pri'slo do izvedbe tega dogovora.

Nedvomno so doslej prodali 'ze toliko izvodov trdo vezane izdaje, da 
po tej plati izid mehko vezane izdaje ne bi smel biti vpra'sljiv -- 
morda ostane vpra'sanje, kak'sen bi lahko bil papir za knji'zni blok, 
ker je pa'c bil v prvi izdaji uporabljen preve'c cenen.

Povsem druga'cne narave pa je dejstvo, da bi dobili znova spremenjeno 
izdajo, kjer bi spremembe pomenile bistveno ve'c kot odpravljanje 
zatipkanih mest. -- Kaj bi to pomenilo za kupce trdo vezane izdaje? 
Bi bila ta izdaja znova brez CD-ROMa? Bo CD-ROM kompatibilen za 
razli'cne operacijske sisteme (Linux, Mac, Polkna)? Bosta izdaja in 
CD-ROM slednji'c vsebovala podroben seznam razlik v pravilih in 
zgledih od 1. izdaje naprej? Bo pojasnjeno, kaj se je zgodilo pri 
zajemannju oz. obdelavi gadiva od 'crke 'Na' naprej?

Toliko pred nedeljskim kosilom. Pi's'canec je lepo zape'cen. Jaz pa 
dodam samo 'se piko.

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
kramberger na uni-mb.siDodatne informacije o seznamu SlovLit