[SlovLit] popravki in preklici

Vlado Nartnik Vlado na zrc-sazu.si
Sre Okt 2 16:50:43 CEST 2002


Spostovani slovlitjani,

Gospod urednik Igor je odprl zanimivo vprasanje izbiranja med 
osebnim cutom ali obcutkom in predpisom, ki se bere v jezikovnih 
prirocnikih. S tega vidika tudi izbira med Zgornjo ali Gornjo in 
spodnjo ali Dolnjo Avstrijo, menec, da je SP01 obliki Gornja in 
Dolnja Avstrija naredil po Gorenjski in Gorenjski. Primerjava 
pridevnikov gornjeavstrijski in gornjestajerski - spodnjeavstrijski in 
spodnjestajerski v SP62 pa govori drugace. V najstarejsih imenih, 
kakor sta Gorenjska in Dolenjska, je se ohranjen par gorenji in 
dolenji. Mlajsi je premik naglasa na o, ki ga belezi Pletersnik, in s 
tem krajsanje v gornji in dolnji. Najmlajsa pa so imena tipa Zgornji 
in Spodnji Kaselj. Tu se pokriva tudi slovensko-nemsko variiranje 
Dolnja Avstrija - Niederoesterreich in Spodnja Stajerska - 
Untersteiermark. 

V zvezi s predlozno rabo pridevniskih oblik bi veljalo opozoriti, da je 
bolj ustrezno zaporedje z/s in ne s/z, saj za to govori raba pred 
imeni z vzglasnim vokalom tipa z Iga (in ne s Iga).

Lep dan zelim,

VladoDodatne informacije o seznamu SlovLit