[SlovLit] Kako pisati literarno zgodovino danes?

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Okt 2 19:08:14 CEST 2002


Return-Path: <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Delivered-To: slovlit na mailman.ijs.si
Subject: Simpozij o literarni zgodovini: 14. in 15. oktober
Date: Wed, 2 Oct 2002 15:17:00 +0200

Kako pisati literarno zgodovino danes?

S tem vpra±anjem se bo spopadel mednarodni simpozij z istim naslovom. Na
spletnih straneh dru±tva SDPK so µe povzetki in program simpozija:
http://www.zrc-sazu.si/sdpk/index.htm - vabljeni k ogledu (na strani so
sicer na ogled informacije o dejavnostih dru±tva SDPK, o reviji Primerjalna
knjiµevnost in o komparativistiki pri nas).

Simpozija se bo udeleµilo 20 referentov iz Slovenije, Italije, Avstrije,
Hrva±ke, Poljske, Če±ke, Slova±ke in Nemčije. Prireditev bo v Ljubljani, v
prostorih Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU na Novem trgu 4/II, v
ponedeljek in torek, 14. in 15. oktobra 2002, od 10. do 14. in od 16. do 19.
ure. Med jeziki referatov bo prevladovala sloven±čina, dalo pa se bo dobiti
tudi posebno bro±uro s povzetki v sloven±čini in tujih jezikih. Več o
zasnovi simpozija je v priponki.

Vljudno vabljeni!* Simpozij sta pripravila In±titut za slovensko literaturo in literarne vede
pri Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU in Slovensko dru±tvo za primerjalno
knjiµevnost

Izr. prof. dr. Darko Dolinar (Predstojnik In±tituta za slovensko literaturo
in literarne vede ZRC SAZU)

Izr. prof. dr. Marko Juvan (Predsednik Slovenskega dru±tva za primerjalno
knjiµevnost)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit