[SlovLit] odmev in poodmev

Igor Kramberger kramberger na uni-mb.si
Pet Apr 26 00:17:23 CEST 2002


Dober ve'cer ali dobro jutro vsem,

Bogomir Mihevc mi je predlagal, da najino zasebno dopisovanje 
posredujem vsem v vednost in presojo.

*****
Date: Thu, 25 Apr 2002 10:28:00 +0200
From: Bogomir Mihevc <miro.mihevc na Uni-Lj.si>
Subject: RE: slovlit, studijska reforma, Knezec
To: Igor Kramberger <kramberger na uni-mb.si>

Igor, pozdravljen!

[...]
Predlagam, da tole najino dopisovanje spravi Miran v Slovlit (kot odmev na
tvoje pismo o F.Kidricu in na temo "Studijska refroma"),
[...]

****
Date: Wed, 24 Apr 2002 14:36:14 +0200
From: Bogomir Mihevc <miro.mihevc na Uni-Lj.si>
Subject: =?iso-8859-2?Q?slovlitova_pisanja=2C_Kne=BEec?=
To: kramberger na uni-mb.si

<x-charset iso-8859-2>Spostovani kolega dr.Kramberger!

Vcasih se po srecava na e-kranih Slovlita
<http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit/>, poznava se najbrz ne.
Pisem vam, da vas opozorim na zanimive prispevke Slovlitovcev o studiju,
vasih, mojih in drugih, ki sem jih postavil na ogled spletni javnosti na
<http://wwww.uni-lj.si/kakovost>.

Dodal sem se vase (otozno) pisanje s tiskovke o F.Kidricu, nekdanjem
rektorju nase univerze; zelel sem opozoriti na usodo rektorjev, njihovega
dela in njihovih his.
Ce se prav spomnim, je ljubljanska univerza pred leti dala nekaj denarja za
urejanje Kidriceve hise na Knezcu pri Rogaski Slatini.
Morda bi o tej hisi kaj rekla rektorja obeh univerz, ko se bosta sestala v
obliki rektorske konference. Dobra je vasa nakazana ideja, da bi imeli v tej
hisi studijska srecanja, strokovne sestanke, tudi oblike podiplomskega
studija. Na potezi so poleg rektorjev tudi slavisti, da se skupaj izkazejo,
koliko so podjetni pri ohranjanju preteklosti in ce se bo "dezevna sivina"
(nad Knezcem in tudi sirse) kdaj "Kranjcem" zjasnila. Danes se za take
stvari zbira donacijske prispevke, a nekdo bi moral nabirko organizirati.

Ce menite (ali pa spletni urednik Slovlita M.Hladnik), da vasih prispevkov
ni treba na domaci strani (ljubljanske univerze) povejte, bom zbrisal. Vesel
bo tudi vasih mnenj o drugih, univerzitetnih /, zadevah.

Lepo pozdravljeni!			dr.Bogomir Mihevc

</x-charset>

***

Date: 00:32 2002-04-25 +0200
To: Bogomir Mihevc <miro.mihevc na Uni-Lj.si>
From: Igor Kramberger <kramberger na uni-mb.si>
Subject: Re: slovlitova pisanja, Knezec

Bogomir, zdravo:

[...]

> Pisem vam, da vas opozorim na zanimive prispevke Slovlitovcev o studiju,
> vasih, mojih in drugih, ki sem jih postavil na ogled spletni javnosti na
> wwww.uni-lj.si/kakovost.
Hvala za opozorilo, 'ceprav se sprasujem, kje in kdaj sem sam kaj 
zapisal o kakovosti 'studija.

Meni bi se zdelo v resnici za *na'so* fakulteto (Pedago'ska v MB) 
smiselno uvesti 4+1 'studij, 'ce bi tako lahko prestavili vso 
pedago'sko-didakti'cno dejavnost v 5. letnik za tiste, ki ho'cejo 
postati "profesorji" (u'citelji). Morda bi jim dodatno leto dvignilo 
ugled glede na zdravnike, ko bi primerjali pla'ce.

Vsekakor bi pri'slo do razbremenitve sedanjega stanja, ko v 3. in 4. 
letniku 'studentke in 'studenti uradno samo 14 dni opravljajo 
pedago'sko prakso -- najprej na osnovni 'soli, potem pa naslednje 
leto na srednji. Vsi se vedemo, kot da pouk normalno poteka, a v 
resnici so miselno odsotni vsaj dva tedna prej in tri pozneje zaradi 
priprav, pisanja dnevnika in zbiranja podpisov.

Razen tega bi lahko v 5. letu ponujali ne samo pedago'sko-didakti'cne 
vsebine, temve'c tudi organizacijsko-psiholo'ske, kar bi bilo 
uporabno za prevajalce, osebe, ki bodo od'sle v gospodarstvo, in 
podobne, ki no'cejo u'citi v 'soli.

[...]

Prepri'can sem, da na PeF ne znamo ceniti in izkoristiti tega, kar 
ponujamo, ko dopu's'camo povezovanje izjemno raznorodnih 'studijskih 
smeri (biologija--angle's'cina; matematika--sociologija itd.). Tu se 
skriva na'sa prednost pred FF, saj ne bomo nikdar imeli prave 
arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine, romanistike, 
muzikologije itd., torej tistih smeri, ki dajejo 'zlahtnost FF-ju. 
Razen tega smo manj'si od FF, a se zmeraj poudarja 'stevilo vpisanih 
oseb.

'Ce bi pri ministrstvu sprostili na nekaterih smereh kriterij za 
minimalno velikost skupine (likovniki so imeli v'casih 20 vpisanih, 
kar je povsem zado's'calo, zdaj zaradi predpisa vpisujejo 30 oseb) in 
'ce bi uvideli, da je treba z dodatnim zaposlovanjem omogo'citi 
izbiro predmetov (dva ponudnika enakovredne "sociologije kulture", 
vendar z zelo razli'cno vsebino, razli'cnim seznamom literature, 'ce 
omenim samo svoj glavni predmet), potem bi lahko zahtevali od 
'studentk in 'studentov ne samo ve'cjo zainteresiranost, temve'c bi 
odpadlo marsikatero prekrivanje urnikov, zna'cilno za dvopredmeten 
'studij, kjer ni izrazite povezave, kar velja, denimo, za na's 
oddelek -- s tremi, 'stirimi oddelki, kak'sno leto celo s petimi ne 
more's uskladiti urnika.

> Dodal sem se vase (otozno) pisanje s tiskovke o F.Kidricu, nekdanjem
> rektorju nase univerze; zelel sem opozoriti na usodo rektorjev, njihovega
> dela in njihovih his.
Neverjetno, koliko lepih odzivov sem prejel na ra'cun tega zapisa. 
Po'ca's'cen sem s tvojo odlo'citvijo -- 'se bolj z razlogom.

[...]

> Na potezi so poleg rektorjev tudi slavisti, da se skupaj izkazejo,
> koliko so podjetni pri ohranjanju preteklosti
Dobro, da si to poslal tudi Miranu [...]

> ce se bo "dezevna sivina"
> (nad Knezcem in tudi sirse) kdaj "Kranjcem" zjasnila
Ja, ampak oto'zno je bilo v Kamniku, kjer se ni videlo gora; v 
Roga'ski je pod sivino oblakov kar sijala z vlago prepojena zelenost 
tal in misel na mondenost toplic je porodila spokojnost, v kateri je 
nastal predlog.

Trenutno je v hi'si muzej, za katerega je menda odgovoren krajinski 
park Kozjansko. Ministrstvo za kulturo ne re'ce nobene o statusu 
ustanove, tako se je denacionalizacija zataknila 'ze pri prvem koraku.

Seminarsko-'studijska hi'sa kot nekak'sna depandansa na'sega doma 
podiplomcev in gostujo'cih profesorjev pa bi bila lahko res v ponos 
slovenski akademski sferi (manj'se, a v duhu tistega, kar imamo na 
Dunaju).

> Ce menite (ali pa spletni urednik Slovlita M.Hladnik), da vasih prispevkov
> ni treba na domaci strani (ljubljanske univerze) povejte, bom zbrisal.
Miran bo vedel, 'ce sploh obstaja arhiv, kjer so dostopni prispevki 
za SlovLit. A ne glede na odgovor je meni prav, 'ce se kak'sne 
razprave strnejo in naredijo dostopne na enem mestu.

> Vesel bom tudi vasih mnenj o drugih, univerzitetnih /, zadevah.
Ponudil si prst, pa sem 'ze tokrat zagrabil za dlan.
*****

Lep pozdrav,

-- 
Igor
-----
kramberger na uni-mb.siDodatne informacije o seznamu SlovLit