[SlovLit] Tri plus dva ... plus še eden

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Sre Apr 24 19:18:39 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Osolnik Vladimir" <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si> To: "Miran Hladnik"
<miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Wednesday, April 24, 2002 3:53 PM
Subject: RE: [SlovLit] Študijske reforme in spletni dodatek

Dejansko so spremembe evropskih študijskih programov nujne: vse bodoče
novosprejete države v EU so jih načeloma že sprejele, kljub oklevanju
Francije, Britanije in Nemčije da bi sprejele to PRIPOROČILO. Odločiti se
bodo morali o različicah 3 + 2 ali 4 + 1; v vsakem primeru pa se le-te z
našim sedanjim in kakovostnim sistemom razhajajo: njihov 3 + 2 je ekvivalent
našemu dodiplomskemu študiju. Torej gre v našem primeru za odločilno
preusmeritev v pragmatičost, ki jo narekujejo kompatibilnost s tujino in
politična ponižnost nekaterih.

V vsakem primeru se bomo o tem morali izreči na LU, ki bo tudi določila
merila in način (postopnega?) usklajevanja ter financiranja. Razprava in
dogovor sta torej nujna na vseh oddelkih FF in pri nas na Oddelku: storili
bi veliko napako, če bi znova kot prvi temelj programa in razmisleka
zastavili študentove ure, ne pa vsebine znanj in razmerij med njimi, tako v
luči oblikovanja slavista kot slovenista. Nedvomno bo enosmerna študijska
specializacija doživela dopolnitve, saj bo multijezikovnost in
multikulturnost postala dejstvo.
lp mirko

======

V četrtek 25. 4. 2002 bo Gerhard Neweklowsky predaval O južnoslovanskih
jezikih danes. Predavanje v hrvaščini bo ob 11.20 v predavalnici 209 A na
Filozofski fakulteti. Vabljeni.

lp miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit