[SlovLit] Re: [SlovLit] O bodočih intelektualcih, ki ne vedo, kdo je Stritar

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Apr 9 22:15:34 CEST 2002


----- Original Message -----
From: "Boza Krakar" <boza.krakar na guest.arnes.si>
To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 9:34 PM
Subject: Re: [SlovLit] Koliko pesniških zbirk izide na Slovenskem letno?


> Samo en skromni pomislek o bodočih intelektualcih, ki ne vedo, kdo je
> Stritar: Rekla bi, da se imajo gimnazijci dovolj možnosti o tem poučiti.
> Toje zajeto v učni načrt oz. v obravnavo določenega literarnozgodovinskega
> obdobja v srednji šoli (štejem si v zaslugo, da sem uspela prepričati
> prenovitelje, da se ohrani tudi literarna zgodovina, seveda pa
faktografsko
> reducirana (glej 40 let pisanja o preveč podatkarski srednješolski
literarni
> zgodovini v JIS) in bolj v povezavi z dejavnim branjem literature kot
prej -
> s tem sem si prislužila tudi sloves "antiprenovitelja" v najbolj udarnem
> delu prenoviteljskih vrst). Veliko literarne zgodovine je nadlje v novi
zelo
> uspešni šolski antologiji Branja - in zraven seveda tudi mnogo bralnih
> spodbud, kar vse zahteva tudi učiteljevo znanje o ravnanju s tovrstnim
> gradivom (dobi se na mojih predavanjih). Tudi pri ustnem delu mature je
> literarna zgodovina, res pa "prinaša" le 20% ocene, a če dijak nič ne zna,
> ne dobi nič točk pri ustnem delu. To je vse, kar je bilo mogoče "iztržiti"
> za ustni del mature, ki je za vse predmete, ki ga imajo, 20% ocene.
>
> Meni se zdi še bolj špasno, da izobražujemo tudi učitelje taistih
> intelektualcev, ki so med nastopi pred dijaki našteli nekaj takih: Tavčar
se
> je rodil v zelo zelo revni kmečki koči v Škofji Loki, Jenko je pripadal
> krožku vajevcev, ki so imeli literarni program (o rokopisnem listu pa nič,
> še manj o njegovem imenu), Prešeren se je začel ukvarjati z resno poezijo,
> ko se je z Vrbe preselil v Ljubljano, kjer je študiral in se zaposlil ...,
> Sonetov nesreče je menda sedem, eden gor ali dol, kakšenga Shakespeara
> poznamo še iz gimnazije, z Baudelairom je težje, Turgenjev pa ni bil za
> izpit! - Ste prepriačni, da vedo, kdo je Stritar?
>
> Zelo nas skrbi za srednješolce - pardon, za gimnazijce. Glede drugih, ki
se
> jim književnost potaplja kot prijazna zabavna neuporabna in marginalna
> komunikacija v nek obskuren predmet, ne reče nihče skoraj nič (jaz sem
vsaj
> napisala kak člančič, pričakovali bi kak esej od upravnega odbora SDS).
> Bodoči učitelji pa tako imajo znati!

[Boža Krakar-Vogel]


> > 5. Danes izobražujemo intelektualce, ki ne vedo več, kdo je Stritar
> >
> > Literarna zgodovina je večinoma, če že ne povsem, izginila iz
> izobraževanja
> > slovenskih maturantov. Gimnazijsko izobraževanje se je v zadnjih letih
> > spremenilo predvsem v pripravo na maturo. "Kot kaže, smo ustvarili
> > situacijo, ko bo moralo visoko šolstvo sprejeti naloge srednjega
šolstva,
> > namesto da bi gimnazija dajala neko splošno izobrazbo, odprtost, širino,
> > ozaveščenost." (Zoltan Jan v intervjuju v Znanstveni prilogi Dela 8.
> aprila
> > 2002)

Dodatne informacije o seznamu SlovLit