[SlovLit] Re: [SlovLit] Re: [SlovLit] O bodočih intelektualcih, ki ne vedo, kdo je Stritar

Jan Zoltan zoltan.jan na guest.neticom.si
Tor Apr 9 23:58:37 CEST 2002


Spoštovana kolegica Boža Krakar-Vogel

Čudne občutke imam vedno, ko se spotikamo ob spodrsljaje kolegov, kar ob
naši množičnosti ni posebno zahtevno opravilo, čeprav je morda sproščujoče.
V drugih strokah pacienta raje pustijo umreti, kot da bi pljuvali v lastno
skledo. Vseeno: če pri spodaj navedenih ocvirkih nisi izvzela "svojih
proizvodov izobraževanja učiteljev",  zelo cenim tvojo samokritičnost do
lastnega dolgoletnega  izobraževanja učiteljev slovenščine (s
književnostjo).

Moja navedba, ki je zbudila tvoj pomislek v intervjuju z mano (Delo 8.
aprila 2002, priloga Znanost, str. 10), je le z drugim primerom povedala
tisto, kar je tvoj kolega Miha Javornik z oddelka objavil v dveh
nadaljevanjih konec lanskega in v začetku letošnjega leta v Delovi prilogi
Šolstvo, pa ni prebudilo takega odziva kot glasek s podeželja, ki je
odgovarjal predvsem na vprašanja z drugih področji.

Ne glede na to, da nobenega nisem etiketiral, naj naju spomnim, da pri
učenju problemov ne povzroča dostopnost do informacij, pač pa motiviranost,
da si jih pridobimo in prisvojimo, čeprav to od nas zahteva napor. (To
ignorirajo tudi načrtovalci prenove poklicnega izobraževanja.) Merila, kaj
sodi v priročni kovček, ki ga mora vedno in povsod nositi s seboj vsakdo, so
vedno težko določljiva do takrat, ko postane spisek prtljage absurden zaradi
preobsežnosti ali preskromosti. Oboje v veliki meri določa tudi sistem
preverjanja znanja in seveda tudi takšna matura, kakršno imamo in ne glede
na to, kdo jo je ustvaril in če je kdo komu znal prisluhniti še med
nastajanjem (npr. na zborovanjih slavistov v Celju, Brežicah, na okroglih
mizah v Ljubljani itd.).

In za konec: ko smo jezni na vse lenuhe, ki nas ovirajo pri razvijanju in
udejanjanju lastnih konceptov, se včasih morda le velja spomniti na lastna
leta poučevanja v predfakultetnih razredih. Morda pa se velja spomniti tudi
na resnice, da vsi ne bodo nikoli zadovoljni, da so za rast in razvoj
koristnejši tisti, ki imajo pomisleke, kot kimavci.

Lepe pozdrave

Zoltan JAN

----- Original Message -----
From: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
To: "SLOVLIT" <slovlit na ijs.si>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 10:15 PM
Subject: [SlovLit] Re: [SlovLit] O bodočih intelektualcih, ki ne vedo, kdo
je Stritar


>
> ----- Original Message -----
> From: "Boza Krakar" <boza.krakar na guest.arnes.si>
> To: "Miran Hladnik" <miran.hladnik na guest.arnes.si>
> Sent: Tuesday, April 09, 2002 9:34 PM
> Subject: Re: [SlovLit] Koliko pesniških zbirk izide na Slovenskem letno?
>
>
> > Samo en skromni pomislek o bodočih intelektualcih, ki ne vedo, kdo je
> > Stritar: Rekla bi, da se imajo gimnazijci dovolj možnosti o tem poučiti.
> > Toje zajeto v učni načrt oz. v obravnavo določenega
literarnozgodovinskega
> > obdobja v srednji šoli (štejem si v zaslugo, da sem uspela prepričati
> > prenovitelje, da se ohrani tudi literarna zgodovina, seveda pa
> faktografsko
> > reducirana (glej 40 let pisanja o preveč podatkarski srednješolski
> literarni
> > zgodovini v JIS) in bolj v povezavi z dejavnim branjem literature kot
> prej -
> > s tem sem si prislužila tudi sloves "antiprenovitelja" v najbolj udarnem
> > delu prenoviteljskih vrst). Veliko literarne zgodovine je nadlje v novi
> zelo
> > uspešni šolski antologiji Branja - in zraven seveda tudi mnogo bralnih
> > spodbud, kar vse zahteva tudi učiteljevo znanje o ravnanju s tovrstnim
> > gradivom (dobi se na mojih predavanjih). Tudi pri ustnem delu mature je
> > literarna zgodovina, res pa "prinaša" le 20% ocene, a če dijak nič ne
zna,
> > ne dobi nič točk pri ustnem delu. To je vse, kar je bilo mogoče
"iztržiti"
> > za ustni del mature, ki je za vse predmete, ki ga imajo, 20% ocene.
> >
> > Meni se zdi še bolj špasno, da izobražujemo tudi učitelje taistih
> > intelektualcev, ki so med nastopi pred dijaki našteli nekaj takih:
Tavčar
> se
> > je rodil v zelo zelo revni kmečki koči v Škofji Loki, Jenko je pripadal
> > krožku vajevcev, ki so imeli literarni program (o rokopisnem listu pa
nič,
> > še manj o njegovem imenu), Prešeren se je začel ukvarjati z resno
poezijo,
> > ko se je z Vrbe preselil v Ljubljano, kjer je študiral in se zaposlil
...,
> > Sonetov nesreče je menda sedem, eden gor ali dol, kakšenga Shakespeara
> > poznamo še iz gimnazije, z Baudelairom je težje, Turgenjev pa ni bil za
> > izpit! - Ste prepriačni, da vedo, kdo je Stritar?
> >
> > Zelo nas skrbi za srednješolce - pardon, za gimnazijce. Glede drugih, ki
> se
> > jim književnost potaplja kot prijazna zabavna neuporabna in marginalna
> > komunikacija v nek obskuren predmet, ne reče nihče skoraj nič (jaz sem
> vsaj
> > napisala kak člančič, pričakovali bi kak esej od upravnega odbora SDS).
> > Bodoči učitelji pa tako imajo znati!
>
> [Boža Krakar-Vogel]
>
>
> > > 5. Danes izobražujemo intelektualce, ki ne vedo več, kdo je Stritar
> > >
> > > Literarna zgodovina je večinoma, če že ne povsem, izginila iz
> > izobraževanja
> > > slovenskih maturantov. Gimnazijsko izobraževanje se je v zadnjih letih
> > > spremenilo predvsem v pripravo na maturo. "Kot kaže, smo ustvarili
> > > situacijo, ko bo moralo visoko šolstvo sprejeti naloge srednjega
> šolstva,
> > > namesto da bi gimnazija dajala neko splošno izobrazbo, odprtost,
širino,
> > > ozaveščenost." (Zoltan Jan v intervjuju v Znanstveni prilogi Dela 8.
> > aprila
> > > 2002)
>
>
> _______________________________________________
> SlovLit mailing list
> http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
> Prispevke pošiljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na
naslov slovlit na ijs.si. Šumevce prikličite na zaslon z izbiro Format -->
Encoding --> Central European (ISO).
>

Dodatne informacije o seznamu SlovLit