[SlovLit] 37. SSJLK

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Jul 19 10:09:04 CEST 2001


Od: Vladimir Osolnik [SMTP:vladimir.osolnik na ff.uni-lj.si]
Poslano: 17. julij 2001 18:58
Za: Slovlit
Zadeva: Zapis o 37. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture

Dragi Miran,
nekaj besed o 37. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture,
ki je letos potekal na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod
naslovom Osredje in obrobje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi
od 2. 7. do 14. 7. 01. Vodila ga je izr. prof. dr. Irena Orel, ob
sodelovanju članov Oddelka za slovanske jezike in književnsoti, Centra
za slovenščino in več kot 25 predavateljev iz cele Slovenije ter 14
lektorjev in številnih drugih sodelavcev. Te največje vsakoletne
mednarodne prireditve Oddelka, Filozofske fakultete in Univerze v
Ljubljani se je tokrat udeležilo 124 slušateljev iz 31 držav: v
dopoldanskih urah so v prostorih Filozofske fakultete poslušali svoje
učitelje razvrščeni po skupinah, opoldan pa skupno poslušali
predavatelje o slovenskem knjižnem jeziku /Ada Vidović Muha/, o
slovenski neodvisnosti /Božo Repe/, o literarni podobi Gorice ob zahodni
slovenski meji /Lojzka Bratuž/, o slovenskem parnasu /Miran Hladnik/, o
materialni dediščini alpskih Slovanov /Paola Korošec/, o geografski
podobi Slovenije /Jurij Kunaver/, o podeželju in mestu v slovenskem
romanu /Alojzija Zupan Sosič/, o slovenski Istri /Vesna Gomezel
Mikolič/, o slovenskih ljujdskih šegah /Dušica Kunaver/, o slovenskih
izseljenskih piscih /Janja Žitnik/, o odnosu med slovensko in nemško
kulturo v prvi polovici XIX. stoletja /Matjaž Birk/, o volji kot
prvobitni sili /Cvetka Toth/, o sintezi slovenskega govora /Jerneja
Gros/, o slovenski likovni umetnosti /Milček Komelj/ in o zgodovini
slovenskega jezika /Irena Orel/.

Organizirani sta bili odmevni okrogli mizi o slovenščini v Evropi /Marko
Stabej/ in o obrobju v jezikoslovju /Vera Smole/ ter posebni tečaji: o
parodiji /Marko Juvan/, o rabi slovenskih glagolskih oblik /Tjaša
MIklič/, o slovstveni folklori /Marija Stanonik/, o slovenščini med
slovanskimi jeziki /Vanda Babič/, o računalniških orodjih za
jezikoslovce /Špela Vintar/ in  o slovenskih homonimih /Katjuša
Zakrajšek/.

Seminar so spremljali literarnozgodovinski, umetnostnozgodovinski in
kulturnozgodovinski sprehodi po Ljubljani, obiska Narodne in
univerzitetne ter Semeniške knjižnice, številne delavnice: petje /Dušica
Kunaver/, računalništvo /Vojko Gorjanc/, elektronski slovarji /Marko
Stabej/, predstavitev videov o koroških običajih - peka kruha /Herta
Lausegger Maurer/, literarnoglasbeni večer Ogenj v ustih /Dane Zajc in
Janez Škof/, ogled slovenskega filma, pogovori o študentski
problematiki, koncert Mie Žnidarič, celodnevna ekskurzija /Koper,
Portorož, Sečoveljske soline, Krkavče/ in večerni sprejem v Cekinovem
gradu.

Izbrani predavatelji, zavzeti in kompetetni lektorji, razgibane okogle
mize, kakovosten in ličen Zbornik predavanj, izbrano okolje in izvrstna
organizacija so po besedah slušateljev in udeležencev 37. seminarja
slovenskega jezika, literature in kulture v Sloveniji vzpostavili
izjemne standarde, ki zaslužijo visoko priznanje.

Pridružujem se tem besedam priznanja in besedam predsednice 37.
Seminarja dr. Irene Orel, izrečenim na zaključni slovesnosti Seminarja
slovenskega jezika literature in kulture dne 14.julija, ter se njej in
vsem sodelujočim, Fakulteti, Univerzi, Mestu in sofinancerjem iskreno
zahvaljujem. Obenem ponavljam, da besede priznanja člane Oddelka za
slovanske jezike in književnosti ter vse sodelujoče v zahtevnem in
odgovornem delu pri Seminarju zavezujejo tudi v prihodnje.

V. Osolnik
Dodatne informacije o seznamu SlovLit