[SlovLit] Dve berili in misli ob njih

Ale¹ Bjelčevič aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si
Tor Jan 23 11:49:39 CET 2001


O implantiranju slovarja: ne gre za civilizacijsko hendikepiranost, ampak za
člove¹ko. "Oni" bodo člove¹ko hendikepirani, jaz pa ne, ker bom ostal
člove¹ki, pa čeprav glup. Gre za to, ali se na Veliko planino pripelje¹ z
gondolo, ali pa gre¹ gori pe¹. Civilizacijskost je pogosto v konfliktu s
člove¹kostjo, zato jo je vedno treba filozofsko, etično reflektirati in
brzdati. Tu se etika bori proti kapitalu, ki civilizacijskost pospe¹uje. Saj
poznano frazo, da se ne sme narediti vse, kar se more. Kr¹čanski nauk to
dobro ve, ko te stvari imenuje napuh.
Poučen je v teh stvareh alpinizem. Civilizacija omogoča, da pride¹ čez steno
kar se da lahko, toda bistvo alpinizma je, da si v steni čimbolj gol.
Alpinizem pa lahko ta ideal ohranja zato, ker je plezanje samo sebi namen.
Podobno je s humanistiko: v nasprotju s tehniko naj bi bil njen smisel le v
pridobivanju znanja in modrosti, ki sta sama sebi (=človeku) namen. Res pa
je zato v stalni nevarnosti, da se spridi.

Ale¹ Bjelčevič




-----Izvorno sporočilo-----
Od: Miran Hladnik <miran.hladnik na guest.arnes.si>
Za: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Datum: 21. januar 2001 11:24
Zadeva: [SlovLit] Dve berili in misli ob njih


>Pravi umetnik je vzvi±en nad druµbo
>Bi si dali implantirati, recimo, slovar?
>
>=========
>
>Pravi umetnik je vzvi±en nad druµbo
>
>Pregledujem zapiske, ki sem si jih pred leti napravil ob branju Mrtvega
>ognjenika (1944) Davorina Ravljena. Glavna oseba povesti je kipar Mirt, ki
>prezira svoje stranke. Poznano: prim. Cankar, Makarovičeva ... Ali mora
biti
>ustvarjalec res v konfliktu z druµbo ali "nerazumljen od druµbe" ali "daleč
>pred svojim časom", če hoče imeti na ©entflorjanskem status pravega
>umetnika? Primer takega odnosa z okoljem je med drugimi Ema Kugler,
>reµiserka video filmov, ki bo dobila leto±njo Pre±ernovo nagrado za
kulturne
>doseµke. Če se ±e spomnite, je pred kak±nim letom ali dvema poskrbela za
>medijsko odmevnost svojega spora s stanodajalci. V nekaj mesecev starem
>intervjuju smo lahko prebrali, da avtorica pravzaprav ne ve in je to ne
>zanima, kdo hrani njene filme, od katerih je zadnji drµavo stal okrog 20
>milijonov sit. Prav dosti kulturno ozave±čenih domorodcev njenega dela ni
>videlo ali pa nisem spra±eval pravih ljudi. (Mimogrede: kdo od vas 230
>slovlitjanov si je µe kdaj ogledal film bodoče nagrajenke?) Moje vpra±anje
>se glasi, ali je sploh potrebno, da "davkoplačevalci", "drµavljani" ali
>"narod" (da o ljudstvu ne govorimo) pozna delo Pre±ernovih nagrajencev ali
v
>njem celo uµiva? Saj pravi umetniki po definiciji ne ustvarjajo za svoj
čas,
>ampak za naslednje generacije?
>
>==========
>
>Bi si dali implantirati, recimo, slovar?
>
>V Sobotni prilogi Dela prebiram drugi del futurističnega članka Jarona
>Lanierja z naslovom Pijanost kibernetskih totalitaristov in vzbudi mi misel
>na zadrµanost nas humanistov do civilizacijskih sprememb, ki jih prina±a
>tehnolo±ki razvoj. Z mobiji smo se sicer sprijaznili pribliµno v istem
>odzivnem času kot "ljudstvo", alarm pa zaµenemo ob napovedih bliµnje
>robotizacije in biotehnologij, oz. genskega inµeniringa. "Ljudstvo" si bo v
>prihodnosti gotovo privo±čilo vse, kar se bo po zakonu in v okviru
finančnih
>moµnosti dalo izbolj±ati pri pameti, izgledu in čustvih. Kaj pa mi
>humanisti? Bomo hoteli ostati "naravni", da ne bi trpela na±a "člove±kost",
>karkoli si µe pod njo predstavljamo? Bomo zato civilizacijsko
hendikepirani?
>Pustimo ob strani načelne pomisleke in se vpra±ajmo čisto konkretno takole:
>bi si čez 20 let, če bomo dovolj premoµni, naročili vgradnjo slovarja
>kak±nega tujega jezika, mogoče celo njegove slovnice, ali pa recimo
>dodatnega pomnilnika s povzetki vseh objav z na±ega strokovnega področja?
>Postopek neboleč in nemoteč, obliµ, ki bo ostal po posegu, bomo odstranili
>sami naslednji dan. Jaz ne bi okleval, kaj pa vi, dragi slovlitjani?
>
>==========
>
>lp miran
>
>
>
>_______________________________________________
>SlovLit mailing list
>http://mailman.ijs.si/listinfo/slovlit
>Prispevke po±iljajte v goli besedilni obliki (Format --> Plain Text) na
naslov slovlit na ijs.si. ©umevce prikličite na zaslon z izbiro Format -->
Encoding --> Central European (ISO).
>





Dodatne informacije o seznamu SlovLit