eR [SlovLit] Dve berili in misli ob njih

Jaka Zeleznikar zeleznikarj na mila.ljudmila.org
Sre Jan 24 00:02:14 CET 2001


Aleš Bjelèeviè wrote:
> 
> O implantiranju slovarja: ne gre za civilizacijsko hendikepiranost, ampak za
> èloveško. "Oni" bodo èloveško hendikepirani, jaz pa ne, ker bom ostal
> èloveški, pa èeprav glup.

clovesko = ne tehnolosko = romanticno ?

> Gre za to, ali se na Veliko planino pripelješ z
> gondolo, ali pa greš gori peš.

cilj = pot ?

> Civilizacijskost je pogosto v konfliktu s
> èloveškostjo, zato jo je vedno treba filozofsko, etièno reflektirati in
> brzdati. Tu se etika bori proti kapitalu, ki civilizacijskost pospešuje. Saj
> poznano frazo, da se ne sme narediti vse, kar se more. Kršèanski nauk to
> dobro ve, ko te stvari imenuje napuh.
> Pouèen je v teh stvareh alpinizem. Civilizacija omogoèa, da prideš èez steno
> kar se da lahko, toda bistvo alpinizma je, da si v steni èimbolj gol.
> Alpinizem pa lahko ta ideal ohranja zato, ker je plezanje samo sebi namen.
> Podobno je s humanistiko: v nasprotju s tehniko naj bi bil njen smisel le v
> pridobivanju znanja in modrosti, ki sta sama sebi (=èloveku) namen. Res pa
> je zato v stalni nevarnosti, da se spridi.

humanistika != (ni enako) tehnika - kaj, ko bi humanisti enkrat za
spremembo sodelovali z tako drugacnimi naravoslovci (ki so se, mimogrede,
izmislili e-pošto, ki koristi tudi druzboslovni izmenjavi mnenj),

mislim, da bi se lahko drug od drugega marsikaj naucili

+
implementacija slovarja ali televizor v dnevni sobi - kje je razlika?
 
> Aleš Bjelèeviè

upam, da ni zamere,

klik,
jaka

http://www.verygoodnetart.org


Dodatne informacije o seznamu SlovLit