[SlovLit] Iz de*zele javorovega lista

MIRAN Miran.Hladnik na uni-lj.si
Ned Sep 24 19:12:18 CEST 2000


Trije slovlitjani, Tom Priestly, Henry Cooper in jaz, smo v*ceraj in predv*ceraj*snjim sodelovali pri kanadskih po*castitvah Pre*sernove dvestoletnice. Na univerzi v Edmontonu se je simpozij odvijal okviru obse*znega festivala srednjeevropskih narodov, ki ga je organiziral predstojnik edmontonskega in*stituta za avstrijske in srednjeevropske *studije Franz Szabo. Za uvod sem povzel za*cetne in zaklju*cne dele predavanja, ki sem ga pred 14 dnevi ponudil tudi v slovlitjansko presojo (http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/presren.html), nadaljevala sta kolega Priestly in Cooper z referatoma o prevodnih te*zavah s Krstom in Sonetnim vencem, vmes pa smo recitirali Pre*serna v slovenski in angle*ski izvedbi. V diskusiji je nastopila Bozena Tokarz, ki je bila z mo*zem Emilom slu*cajno prav v teh tednih tu na obisku; njene besede je v angle*s*cino sproti spretno prelival Jacek Kri*stof Kozak, ki na albertinski univerzi dokon*cuje podiplomski *studij -- kakih 20 poslu*salcev je zbrano sledilo izvajanjem. --- 

V*ceraj, v soboto, pa je kanadsko-slovensko dru*stvo pripravilo simpati*cno proslavo v svojem domu na severnem robu mesta. Nastopil je pevski zbor, zabavali smo se ob igranih prizorih iz Pre*sernovega zivljenja in celo sami nekaj sodelovali pri tem, na koncu pa so nam pripravili okusno doma*co ve*cerjo s slovenskim vinom. Da se je po ve*cerji pri mizah tudi prepevalo, se razume samo po sebi. ---- 

Na obeh dogodkih, na univerzi in v slovenskem domu, je spregovoril slovenski veleposlanik v Kanadi Bo*zo Cerar. *Zal pa mu ni bilo mogo*ce prilo*znosti izkoristiti za to, da bi Tomu Priestlyju slovesno izro*cil dr*zavno odlikovanje, s katerim ga je za promocijo slovenske literature in kulture v tujini odlikoval predsednik republike -- po*siljka se je nekje na poti med Torontom in Edmontonom za*casno izgubila (da, tudi na zahodu se dogajajo take re*ci).

Teden pred edmontonskimi dogodki sem v *stiri ure leta oddaljenem Torontu o Pre*sernu pripovedoval zbranim Slovencem v kleti ene od dveh slovenskih cerkva v mestu. Poslu*salo je kakih 40 ljudi in nekateri so tudi *zivo sodelovali v diskusiji. Potem so naju z *zeno peljali na ogled slovenske *sole, druge slovenske cerkve in slovenskega doma za upokojence. Pod streho naju je v Torontu prijazno vzel slovlitjan David Stermole.

Tele vrstice za Slovlit pi*sem iz ra*cunalni*ske sobe finega hotela Crowne Plaza Chateau Lacombe v Edmontonu, kamor nas je vellikodu*sno nastanil Franz Szabo. Jutri  gremo domov; ko razvijejo *se slike s prijetne kanadske turneje, vam jih postavim na ogled. O dejanju in nehanju Slovencev po svetu pa bi bilo potrebno napisati samostojen prispevek. 

Lp miranDodatne informacije o seznamu SlovLit