[SlovLit] Odmevi

MIRAN Miran.Hladnik na uni-lj.si
Ned Sep 24 19:46:59 CEST 2000


Ena obnovljena spletka, preden pozabim, http://mila.ljudmila.org/srce/ so sve*ze strani *studentskega informacijskega centra.
----------------

V zadnjem sporo*cilu sem pozabil *cestitati Tomu Priestyju za dr*zavno odlikovanje: Tom, z
 vso iskrenostjo! 
----------------

Vesel sem Krambergerjevega komentarja mojega pre*sernovskega predavanja. Igor, hvala
za branje in modre razmisleke. Tule nekaj mojih replik:

>a je vendarle kratkocasno. 

Predavanje je moralo biti kratko*casno, ker je bilo namenjeno popularni rabi. 

>saj gre za poseg nekoga, ki se ukvarja predvsem s trivialno literaturo, na podrocje najbolj elitnega leposlovja. 

No ja, med zgodovinskimi romani in kme*ckimi povestmi sem *ze prej naletel tudi na kak*snega Cankarja pa Pre*ziha pa Bartola ...

>tehnicno napako pri prevajanju zneska, ki ga dobijo slovenski verzifikatorji za posamezni 
verz). 

Popravljeno.

>Poznam zelo preproste ljudi [...] ki imajo dobesedno na nocni omarici Presernove Poezije -- 
>in znajo vec njegovih pesmi na izust kot jaz (najbrz pa potolcejo tudi marsikoga med 
>slavisti). 

Dr*zi, tudi tukaj v Kanadi je eden takih prepri*cljivo zrecitiral Uvod, *ce pa bi imeli *cas, bi 
lahko predstavil cel Krst.

>lahko ugotovim, da je tekstnokriticno Preseren s*e neresena zadeva

Se strinjam.

>kar je nekoc kot nekaksno rehabilitacijo Vraza napisal Marko Terseglav

Poglavje o Vrazu je tukaj*snje *stajerske Slovence *zivo zanimalo! Pre*sernov odklonilni odnos do Vrazovih pobud za sprejetje nekaterih *stajerskih idiomov v slovenski literarni jezik morda res ni bil najbolj moder.

>dopolnjen z omembo tistega dela Presernovega opusa, ki je napisan v nemscini. 

O tem so v Avstriji lani in letos izdali dve knjigi. Pre*sernovo nem*sko poezijo sem v kon*cni verziji predavanja izpustil, ima*s pa prav, da bi utegnilo biti za Slovence po svetu, ki sloven*s*cine ne uporabljajo ve*c, prav to poglavje sila zanimivo. Bom posku*sal dopolniti.

>bi bilo morda bolje "kmecke starse" nadomestiti z omembo, da se je oce ukvarjal s prevoznistvom. 

To je bilo povedano.

>se mi zazdi, da bi bilo morda mogoce Preserna bolj natanko ujeti s hkratnim branjem gazel in glose. 

Poeti*cnega dela Pre*serna sem se nala*s*c dotaknil bolj ob robu. Kljub temu hvala za predlog in spodbudo.

Lp se vedno iz Kanade (kjer na tipkovnici ni stre*si*c) miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit