[SlovLit] ... o bistvenih èlove¹kih reèeh

Jaka Zeleznikar zeleznikarj na mila.ljudmila.org
Tor Sep 5 22:34:32 CEST 2000


Hladnik Miran wrote:

> V Knji¾evnih listih Dela 1. sept. sta bila drug ob drugem objavljena dva
> poèitni¹ka prispevka literarne narave. Ifigenija Simonoviæ odkriva prednosti
> pisanja z roko pred tistim na raèunalnik in razvija idejo o literarnem
> nateèaju, na katerem bo pisanje na raèunalnik prepovedano.

zanimivo, predlagam še nateèaj, kjer je poezijo potem tudi prepovedano natisnit (v knjigi, reviji...)

ali pa naj prepovejo vsaj uporabo rac. programov za prelom> Zorko Simèiè pa
> razlaga, zakaj se ne bo naroèil na internetni prikljuèek. Zato, ker mu
> internet gotovo ne bi znal povedati, kaj je Pre¹ernu tlelo v oèeh, ko je

internet ni nadomestek mozganov, in ce le teh nimaš, ti tudi ostali viri informacij ne pomagajo

knjiga(tisk)=dobro, iskreno, globoko, doziveto, resnicno
racunalnik=slabo, hladno, neclovesko

zanikam

> Ker na straneh KL 1. septembra ob na¹tetih dveh ni bilo nobenega èlanka, ki
> bi bil raèunalnikom v zvezi z literaturo naklonjen, se mi utrjuje
> preprièanje, o katerem je v Slovlitu ¾e tekla beseda, da literarna scena
> sodi na konzervativno stran tiste temeljne nazorske opozicije, ki jo je v
> nedavnem intervjuju Slavoj ®i¾ek oznaèil z izrazi tradicionalizem in
> tehnokracija.

obstaja sicer nekaj kot spletna litaratura ali nekaj takega, je pa res, da ji v Slo bolj slabo kaze, tudi kar se KL tice...

klik,
jaka

+
upam, da ni zamere na moj neakademski + nepravopisni nacin pisanja, e-pisanja :)
Dodatne informacije o seznamu SlovLit