[SlovLit] Skrajno, radikalno, prelomno, nevzdržno, dokončno ...

Hladnik Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Tor Sep 5 15:17:26 CEST 2000


Radikalnost kot vrednostna kategorija v literarni vedi
Kras in Bohinj v ameriškem romanu
Spletke

============

Radikalnost kot vrednostna kategorija v literarni vedi

Spet eno vprašanje nazorske narave. Pobuda za tole pomisel je opazno pogosta
raba izraza skrajen (radikalen) v tistem delu literarnovednega opusa Borisa
Paternuja, ki se ukvarja s slovenskimi literarnimi vrhovi. Pridružiti mu je
treba še sorodne izraze zadnji, ključen, temeljni, usoden, odločen,
prelomen, nevzdržen, dokončen, izrazit, krizen, docela ipd., ki se
pojavljajo v njegovi soseščini in prispevajo k sugestivnosti podob. Iz
zasebnega življenja vemo, da skrajnostne drže običajno niso produktivne, pa
tudi v javnem življenju, v politiki, se radikalizem obnese le v vojnih in
podobnih situacijah, sicer pa je pravilo obnašanja zlata sredina,
kompromisnost, iskanje najmanjšega skupnega imenovalca. Vse to omogoča
kolikor toliko znosno preživetje, medtem ko radikalizem tira v ekskluzivizem
in izolacijo. Manjšinski, stremljivi del besedne umetnosti pogosto
tematizira povprečnemu življenju nasprotne, alternativne modele obnašanja,
oni del umetnosti, ki mu rečemo lahka književnost, pa želi ostati del
instrumentarija, s pomočjo katerega si človek prizadeva za urejeno in trajno
eksistenco. Tako tudi vsi sodobnejši mediji. Literarna veda, ki je izšla iz
občudovanja velikih del, prevzema od njih tudi sistem vrednot, med katerimi
je artikulacija skrajnih položajev na visokem mestu. Naj si drznem banalno
vprašanje, na katerega pa sam ne vem prepričljivega odgovora: kako gre to
skupaj s človekovim prizadevanjem za kvalitetno in trajno eksistenco? In še
nastavek za enega od možnih odgovorov, ki se je porodil v današnji debati z
Alešem: ali kvalitetno eksistenco še vedno povezujemo s trpljenjem, ki ga
povzročajo radikalne drže? Je za tako naziranje odgovorno krščanstvo? Ima
kakšno perspektivo v naši civilizaciji, ki večino energij porabi za to, da
bi napravila življenje še bolj udobno?

============

Kras in Bohinj v ameriškem romanu

Dobil sem pismo študentke Tanje Pajevic (tpajevic na indiana.edu) z univerze v
Indiani, ZDA, ki bo nekaj svojega študijskega časa preživela v Sloveniji; tu
se namreč dogaja zadnja tretjina romana, ki ga piše kot diplomsko delo na
tamkajšnjem oddelku za angleščino. Vpisala se bo v jezikovni tečaj, zraven
pa bi želela še intenzivnejših jezikovnih, literarnih in kulturnih
informacij; v zameno bi se pogovarjala o sodobni ameriški fikciji in o
kreativnem pisanju, ki je pomemben del njenega študijskega programa, in
pmagala navezati stike s svojima profesorjema Alyce Miller in Tonyjem
Ardizzonejem. Natančnejše informacije pri meni ali kar neposredno pri
kolegici Pajevic.

=============

Spletke

Http://www.rrz.uni-hamburg.de/narratologie/ -- naratološko spletišče Jana
Christopha Meistra z Univerze v Hambrugu.

Http://www-ceci.mit.edu/projects/Eliza/ -- naratološki projekt Eliza, menda
sem nekoč že opozarjal nanj.

Http://www.ff.uni-lj.si/ucbeniki/mh/galeri14.html -- kje vse smo bili
poleti.
Ali ni to žalostno, kako hitro se je letos končalo poletje? lp miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit