[SlovLit] Zadnje aprilske spletne novice

Miran Hladnik miran.hladnik na guest.arnes.si
Pet Apr 28 11:53:23 CEST 2000


1. Spletki
2. Slovenščina v globalni vasi
3. Veneti naši predniki

=====================

1. Spletki.
Http://www.ijs.si/knj_jez.html-l2 -- Hladnikov referat  o razmerju med
jezikom in literaturo.

Http://www.hum.uva.nl/natlearn/ -- Vabilo za sodelovanje v mednarodnem
projektu Znanstveniki in kulturni nacionalizem, ki predvideva tudi
razpravljanje o Kopitarju.

------------------

2. Slovenščina v globalni vasi.
V Delu zadnjega tedna so bili objavljeni trije prispevki, ki se dotikajo
vloge malih jezikov v nacionalno vedno bolj mešani globalni skupnosti.
Francoski pisatelj Philippe Sollers v intervjuju svetuje, naj se slovenski
pisatelji znajdejo in preidejo v večji jezik, tako kot je to storil Vladimir
Nabokov [pomenljiv zgled, Nabokov je namreč prešel od nemajhne ruščine v
angleščino, op. m. h.] . Ameriški politolog Francis Fukuyama, ki pripada
tretji generaciji ameriških Japoncev, iz izkušnje lastne družine trdi, da je
edina perspektiva za vse, ki se preselijo v tuje okolje, čim hitrejša
asimilacija in obnavlja prepričanje, da je investicija staršev v otrokovo
večjezičnost škodljiva za njegov razvoj in uspeh. Miha Bregant pa popisuje
različno jezikovno prakso v mešanih družinah in v družinah v jezikovno tujem
okolju in razlaga odločitev staršev bodisi za asimilacijo bodisi za
večjezičnost kot izraz prizadevanja po večji lagodnosti bivanja in po
družinski sreči.

---------------------

3. Veneti naši predniki.
Marca Greenberga je prevzela Ambrožičeva knjiga Adieu to Brittany (A
Transcription and Translation of Venetic Passages and Toponyms), zlasti
transkripcija in prevod v kamen vklesanega napisa, najdenega leta 1909 v
Galiji, danes shranjenega v Cavillonu, Caucluse. Sledeči citat je s strani
29:

ELOYICCA
MAGOUREI
GIAoYA

Transkripcija 1:

LOJIČKA
MA GOJREI
GIA OJA

Druga transkripcija:

JE LOJIČKA
NA GOREJ;
GEE, AH? OJ, JA!

Prevod:

"There is a Lojička on the hill: 'Gee, ah? Oh, yeah!'"

Razlaga:

JE -- "is, there is"
LOJIČKA -- "little suetty girl" -- from LOJ -- "suet" -- IČKA, diminutive
(MA) NA -- "on" -- MA may at one time have been the form. Now, it is quaint,
dialectal, and archaic. There is, however, no problem identifying it.
GOREJ -- "mountain, hill" -- metathesis of today's form -- fem. sg. --
locative with an archaic GOREJ case ending for today's GORI
(GIA) GJA -- "gee, ah?" -- in the sense of :Gee, I don't know"
OJA -- "oh, yes" -- later response

-------------------------

Marc Greenberg spomladanskemu prebujenju narave primerno komentira in
popravlja Ambrožičevo razlago takole:

Uboga Lojička! Žrtvovala se je na gori, pa 2500 let kasneje diletantski
filologi ne znajo razvozlati, kaj je v resnici uživala. Jasno, da gre za
staroevropski primer pornografične kitice:

Lojičko jaha na gori,
[Vpije ona:] "Ja, o, ja!"

====================

Še naprej lepe počitnice želim vsem slovlitjanom

miran
Dodatne informacije o seznamu SlovLit