[SlovLit] Spletne novice marec_3

Hladnik Miran miran.hladnik na guest.arnes.si
Čet Mar 16 09:28:17 CET 2000


1. ECTS
2. Merjenje znanosti
=============================

1. ECTS. Prodekanka Neva Šlibar je pripravila predlog točkovanja študijskih programov v kreditnem sistemu in ga razposlala vsem, ki imajo na ff e-naslov. Če ga kdo od slovlitjanov želi, mu ga lahko pošljem. Povzemam in komentiram bistveno: 
  a.. 
  Tečaji naj bi bili v strnjenih enosemestrskih terminih, tako da bi lahko učitelj naslednji semester porabil za raziskovalno delo. 
  b.. 
  Temeljni minimalni program, ki zagotavlja diplomo določene smeri, torej matični predmeti, po mojem razumevanju obsegajo do 60 % vseh študentovih obveznosti. Ker sodijo v to količino pri pedagoški usmeritvi tudi pedagoški predmeti (210 ur), celota ur v štirih letih pa ne sme preseči 3000, pomeni to pribl. 1600 ur za matične predmete. Izračun velja za enopredmetni študij. Dvopredmetni študij, kjer je treba ure deliti z 2, je torej nesmiseln, ker najbrž ni stroke, ki bi hotela podeliti diplomo na osnovi pičlih 800 ur matičnih predmetov -- toliko je v najboljšem primeru ur v enem letu.

  c.. Izbirnosti mora biti vsaj 30 %.

  d.. Predmetov v letu sme biti od 8 do 10, kar pomeni, da mora imeti predmet povprečno več ur kot zdaj, to je od 75 do 90 ali povprečno tri tedenske ure v letu ali 6 tedenskih ur, če je omejen na en semester.

  e.. Vsaj 10 % ur naj bi bilo zunaj smeri oz. oddelka.

  f.. Učitelj naj bi eno tretjino svoje obveznosti namenil izbirnim predmetom.

  g.. 60-urni predavanjski tečaj skupaj z izpitom da ob prevodu v kreditni sistem okroglo 5 točk, vaje dvakrat manj.

2. Merjenje znanosti. Zanimivo dopolnjuje našo debato o točkovanju znanstvenih in strokovnih prispevkov bibliometrična analiza Jezika in slovstva, ki jo je skupina avtorjev objavila v zadnji številki JiS-a. Številka bo kmalu tudi na spletu (http://www.ff.uni-lj.si/jis/). Tako bi bilo koristno pregledati še druge strokovne revije s področja in na podlagi primerjave določiti njihovo pomembnost.

lp miran

-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20000316/6b4db398/attachment.html 


Dodatne informacije o seznamu SlovLit