mailman.ijs.si mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on mailman.ijs.si. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@ijs.si.)

   
List Description
Accus-project [no description available]
ACM-Slovenija ACM Slovenija
Agor Antične in humanistične študije
Ai Artificial Intelligence Laboratory
AppDevs Info for users of IJS mobile application developer platforms
AS-IT-IC The mailing list for the AS-IT-IC project (Interreg cooperation programme Slovenia - Austria)
asistent [no description available]
asistent-interno [no description available]
autoBoP H2020 JTI-FCH-JU 2015 project consortium
B1 B1 - Biokemija, molekularna in strukturna biologija
B1-prot b1-prot
B3 Department of Biotechnology
BMB Odseki za biokemijo in molekularno biologijo
bralni.krozek [no description available]
Brownbag JSI Brownbag seminars and workshops on data mining
ClowdFlows [no description available]
CMI-ops CMI operations
Comp_creativity_ijs [no description available]
ConCreTe Lista projekta ConCreTe
Ct3core [no description available]
CTT Center za prenos tehnologij in inovacij.
Ctt-novice Lista za razpošiljanje ctt novic
ctt.vodje-enot Lista za obveščanje vodje enot IJS
Cttinfoulj [no description available]
e-pedius.ijs [no description available]
e-pedius.vsi [no description available]
E2.tehv Lista odseka E-2
E38 [no description available]
E389 [no description available]
E6 E6 - Odsek za komunikacijske sisteme
E8 Odsek za tehnologije znanja E8 IJS
E8-grid E8 Grid and Cluster Users
E8-HBP Human Brain Project Group at E8, JSI
E8-nao E8 group working with Nao
E8-zaposleni [no description available]
E8kolegij E8 kolegij
E8www IJS E8 WWW
E9 Department E9, IJS
E9-accus [no description available]
E9-agent E9 agent
E9AmI E9 - Ambiental Intelligence
E9avatar E9 - Virtual assistants
E9ci [no description available]
E9interno [no description available]
E9obiski [no description available]
Een-pmt1 [no description available]
Elkov22interno [no description available]
Emz-koordinatorji [no description available]
Emz-partnerji [no description available]
Emz-vsi [no description available]
EUProjects HORIZON 2020 - Participant Portal
EWShopp [no description available]
ExplorEdu [no description available]
F1 Odsek za teoretično fiziko
F2sodelavci [no description available]
F5 Odsek za fiziko trdne snovi F5
F9belle [no description available]
F9general [no description available]
F9lab F9 Photon development laboratory
FIRST FIRST Mailing List
Galerija [no description available]
GlavnaPisarna ARRS Distribucijska lista
Gostop-all [no description available]
Gostop-fo [no description available]
Gostop-io [no description available]
Gostop-mgt [no description available]
Gostop-or [no description available]
Gostop-ps [no description available]
Gostop-ro [no description available]
Gostop-tv [no description available]
Grid-CA-Monitor Grid CA Monitor general notifications
IJS-CMI-info CMI announcements
IJS-delavci Vsi zaposleni na IJS, ki imajo e-poštni naslov
Imisaas [no description available]
Informacijska-druzba Novice o multikonferenci Informacijska družba
Information-Society News about Information Society multiconference
Intechles Projekt ELKOV22, KP, ELGOLINE, IJS
Integriteta [no description available]
IOI International Olypiad in Informatics
Iq [no description available]
jos-stu Seznam JOS - študenti
K3 Odsek za fizikalno in organsko kemijo
K3-MR Mladi raziskovalci - K3
K3-studenti Študenti - K3
K4A [no description available]
kcpai [no description available]
Ki-ttkoordinatorji Lista za obveščanje ttkoordinatorjev Kemijskega inštituta
kolokvij-ijs Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS
kolokvij-ijs-ext Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS - zunanji člani
kolokvij-ijs-int Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS - notranji člani
Landmark.office [no description available]
Landmark.team [no description available]
Licence-CTT Sodelavci CTT za licenciranje tehnologij na IJS
Light.matter [no description available]
Maestra-project [no description available]
Mailman [no description available]
Main_announce [no description available]
Main_sbl [no description available]
Mantorji2010 [no description available]
Mentorji Raziskovalni mentorji mladih raziskovalcev
Mentorji2008 [no description available]
Mentorji2009 [no description available]
Mentorji2010 [no description available]
Mentorji2011 [no description available]
Mentorji2012 [no description available]
Mentorji2013 [no description available]
Mentorji2014 Mentorji 2014
Mentorji2015 [no description available]
Mentorji2016 [no description available]
mladi-raziskovalci Mladi raziskovalci IJS
Mladi4company.visit [no description available]
Mocky-l Morphosyntactic Corpus Tagging
Mps-ikt-kolegij [no description available]
Mps.studenti [no description available]
Mr-obiski Lista obvestila za MR-je, ki jih zanimajo obiski
Mr2008 Mladi raziskovalci 2008
Mr2009 Mladi raziskovalci 2009
Multext-East MULTEXT-East language resources
Mymachine.kranj [no description available]
Mymachine.vegova [no description available]
N-tajnice IJSvision tajnice
N-vodje IJSvision vodje
Nrg4cast.list [no description available]
Nrg4cast.technical [no description available]
Nrg4cast.wp-leaders [no description available]
NSC-Users NSC Users' Info Exchange
Obvestila-sindikata Obvestila sindikata IJS svojim članom
Odbojka-prijave Prijave za odbojko IJS ob ponedeljkih
PC.podpora [no description available]
Pd-Manager [no description available]
Planica-partnerji Center odličnosti Planica
PMiS-cyber PMiS - Kibernetska varnost
PMiS-dig PMiS - Digitalna transformacija
PMiS-energ PMiS - Energetska in druga oskrba
PMiS-epm PMiS - Ekosistem pametnega mesta
PMiS-gis PMiS - Gis-T
PMiS-hpc PMiS - HPC in big data
PMiS-ios PMiS - Internet storitev
PMiS-iot PMiS - Internet stvari in vgrajeni sistemi
PMiS-kub PMiS - Kakovost urbanega bivanja
PMiS-mob PMiS - Mobilnost, transport in logistika
PMiS-sec PMiS - Varnost
PMiS-zdr PMiS - Zdravje
Predavanja [no description available]
Proasense.community [no description available]
Probmot [no description available]
Prodaja [no description available]
Raz-Infra Raziskovalne infrastrukture
Razstave [no description available]
Rich2016 [no description available]
Rich2016-loc [no description available]
RTK Tekmovanje srednješolcev iz računalništva
RTK-tekmovalci Tekmovanje IJS v znanju računalništva
SBD Slovensko biokemijsko društvo
Sbl [no description available]
sdjt-i Technical and administrative list for SDJT
sdjt-l Slovenian Language Technologies Society email list
SLAIS-clani Slovenian Artificial Intelligence Society - člani
SLAIS-izrazoslovje Slovenian Artificial Intelligence Society - izrazoslovje
SLAIS-simpatizerji Slovenian Artificial Intelligence Society - simpatizerji
slo-time Network time in Slovenia, NTP, horology, ...
SlovLit slovenska literarna veda
snprintf-announce Announcements about portable snprintf
Solomonov-seminar Solomonov seminar Laboratorija za umetno inteligenco
sophos-ide-update-announce Announcements about Perl program 'sophos-ide-update'
spexor-all H2020 Spexor All researchers
spexor-mgt H2020 Spexor Management
spexor-pi H2020 Spexor PIs
SPI Služba za poslovno informatiko
Spinoff Lista za obvestila spinofferjem IJS.
Srip_pmis_clani [no description available]
Srip_pmis_vodje_verig [no description available]
Srip_pmis_vsi_zainteresirani [no description available]
Sssj-glavni [no description available]
Sssj-koordinacijski [no description available]
Sssj-norma [no description available]
sssj-vsi [no description available]
sumo [no description available]
sumoIJS [no description available]
Sumopis [no description available]
Svizbook [no description available]
Ta-teden Ta Teden na IJS
tajnice Tajnice organizacijskih enot IJS
tajnice-Jamova [no description available]
tajnice-RCP [no description available]
Tajnistvots [no description available]
Telri-l [no description available]
Test [no description available]
Toksinologija Toxinology Group
tt-koordinatorji [no description available]
tt-tajnice [no description available]
tt-vodje [no description available]
U2 Sekretariat
U3 NPS
U4 Finančno-računovodska služba
Vigred [no description available]
Vlad_proposal VLAD proposal team
vodje-enot Vodje organizacijskih enot IJS
vodje-odsekov Vodje odsekov IJS
vodje-programov Vodje projektov / programov
vodskup Vodje skupin IJS
vodstvo Direktorjeva pisarna IJS
WHIM [no description available]
XLike [no description available]
Xlike-development [no description available]
Xlike-pmb [no description available]
Zdruzenje.si-tt [no description available]
Znanstveni-svet Znanstveni svet IJS

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered Powered by FreeBSD