mailman.ijs.si mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on mailman.ijs.si. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@ijs.si.)

   
List Description
4d-stem 4D STEM
4d-stem-odbor 4D STEM odbor
ACM-Slovenija ACM Slovenija
ADsync AD Sync
Agor Antične in humanistične študije
Ai Artificial Intelligence Laboratory
AppDevs Info for users of IJS mobile application developer platforms
AS-IT-IC The mailing list for the AS-IT-IC project (Interreg cooperation programme Slovenia - Austria)
Athena [no description available]
B1 B1 - Biokemija, molekularna in strukturna biologija
B1-prot b1-prot
B3 Department of Biotechnology
BA Business Administrators List
bralni.krozek [no description available]
Ccr-ctt [no description available]
Ccr-podjetja [no description available]
Cerntt-network [no description available]
CLASSLA The CLARIN Knowledge Centre for South Slavic languages Mailing List
ClowdFlows [no description available]
CMI-ops CMI operations
Crip-sodelavci CRIP sodelavci
Ct3core [no description available]
CTT Center za prenos tehnologij in inovacij.
Ctt-biotech [no description available]
Ctt-kolegij [no description available]
Ctt-podjetja [no description available]
Cttinfoulj [no description available]
Cttpress [no description available]
Digitop-all DIGITOP all
Digitop-mng DIGITOP administracija
Digitop-vodje DIGITOP vodje
Dov-koordinatorji [no description available]
Dov-koordinatorji-r [no description available]
E-tt-vodje [no description available]
E2.tehv Lista odseka E-2
E38 [no description available]
E389 [no description available]
E6 E6 - Odsek za komunikacijske sisteme
E8 Odsek za tehnologije znanja E8 IJS
E8-candas [no description available]
E8-grid E8 Grid and Cluster Users
E8-termframe [no description available]
E8-zaposleni [no description available]
E8kolegij E8 kolegij
E8www IJS E8 WWW
E9 Department E9, IJS
E9-agent E9 agent
E9-senior-agent [no description available]
E9AmI E9 - Ambiental Intelligence
E9ci [no description available]
E9interno [no description available]
Eitmvodje [no description available]
Elexifier [no description available]
Elexis European Lexicographic Infrastructure
Emma [no description available]
Emz-koordinatorji [no description available]
Emz-partnerji [no description available]
Emz-vsi [no description available]
euBusinessGraph [no description available]
EUProjects HORIZON 2020 - Participant Portal
Euprojects2020 HORIZON 2020 - Participant Portal
Euralex-members [no description available]
Eutt-highlevel [no description available]
F-tt-vodje [no description available]
F1-biofizika [no description available]
F1-solidstate [no description available]
F1gruca Za uporabnike računalniške gruče odseka F-1.
F1sodelavci [no description available]
F5 Odsek za fiziko trdne snovi F5
F7-public Complex Matter news and events
F7-quantum F7 Dynamics of Quantum Matter
F7-soft F7 Soft Matter Physics
F9 F9 - Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
F9-atlas F9 - skupina Atlas
F9-kolegij [no description available]
F9belle [no description available]
F9lab F9 Photon development laboratory
Friendsofjsi [no description available]
Galerija [no description available]
Gepi-odbor [no description available]
GlavnaPisarna ARRS / MJU Distribucijska lista
Icq14-announcement ICQ14 Announcement
Icq14-iab ICQ14 International Advisory Board
Icq14-invited ICQ14 Invited Speakers
Icq14-local-comm ICQ14 Local Organizing Committee
Icq14-prog-comm ICQ14 Program Committee
Icq14-registered ICQ14 Registered
IJS-CMI-info CMI announcements
IJS-delavci Vsi zaposleni na IJS, ki imajo e-poštni naslov
Ijs-hep-seminar Announcement for HEP seminars at the F1 and F9 departements
Ikt-mps-kolegij [no description available]
Indusac-partners [no description available]
Informacijska-druzba Novice o multikonferenci Informacijska družba
Information-Society News about Information Society multiconference
Infosec-seminar Infosec-seminar: https://infosec-seminar.si.
Integriteta [no description available]
IOI International Olypiad in Informatics
IRCAI [no description available]
Is-legende [no description available]
K-tt-vodje [no description available]
K3 Odsek za fizikalno in organsko kemijo
K3-lab [no description available]
K3-MR Mladi raziskovalci - K3
K3-studenti Študenti - K3
K7 [no description available]
K7-mr [no description available]
K7-podiplomci [no description available]
K7-raziskovalci [no description available]
K7-studenti_zunanji [no description available]
K9team K9
Kliping Kliping IJS
KohezijskiSkladi [no description available]
Kolegij-e9 [no description available]
kolokvij-ijs Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS
kolokvij-ijs-ext Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS - zunanji člani
kolokvij-ijs-int Obvestila o kolokvijih in predavanjih na IJS - notranji člani
Komisija-pis [no description available]
Koordinacija [no description available]
Koordinacija-BA [no description available]
Krpan-ijs [no description available]
Ktforumcern.slo [no description available]
Ktt-vodje [Ktt-vodje]
Ktt3-vodje [no description available]
Licence-CTT Sodelavci CTT za licenciranje tehnologij na IJS
Liquids2020.prague [no description available]
Maestra-project [no description available]
Mailman [no description available]
Max [no description available]
Medusa [no description available]
Members-ctop [no description available]
Mentorji2023 [no description available]
mladi-raziskovalci Mladi raziskovalci IJS
Mocky-l Morphosyntactic Corpus Tagging
Mps.studenti [no description available]
Multext-East MULTEXT-East language resources
Naiades [no description available]
nbr-journalclub [no description available]
Novice-IJS [no description available]
NSC-Users NSC Users' Info Exchange
Nuclei [no description available]
Obvescanje-teslova30 [no description available]
Obvestila-sindikata Obvestila sindikata IJS svojim članom
Oe4bw_advisoryboard [no description available]
Oe4bw_developers2022 [no description available]
Oe4bw_hubcoordinators2022 [no description available]
Oe4bw_mentors2022 [no description available]
PC.podpora [no description available]
Pd-Manager [no description available]
Petvision-coll-members [no description available]
Petvision-pi [no description available]
Petvision-wg234 [no description available]
Pois [no description available]
Predavanja [no description available]
Probmot [no description available]
Prodaja [no description available]
Proposals-e7 [no description available]
QTfuture [no description available]
Qutes-public Center za kvantne tehnologije, QUTES - javna mailing lista
Raido [no description available]
Raido-ethics [no description available]
Raido-steering [no description available]
Raido-wp1 [no description available]
Raido-wp2 [no description available]
Raido-wp3 [no description available]
Raido-wp4 [no description available]
Raido-wp5 [no description available]
Raido-wp6 [no description available]
Raido-wp7 [no description available]
Razstave [no description available]
Reconcycle-all [no description available]
Reconcycle-mgt [no description available]
Reconcycle-pi [no description available]
Rsf.panel IJS RSF Panel
RTK Tekmovanje srednješolcev iz računalništva
RTK-mentorji [no description available]
RTK-tekmovalci Tekmovanje ACM v znanju računalništva
SBD Slovensko biokemijsko društvo
sdjt-l Slovenian Language Technologies Society email list
Seeds-slo SLO group of the SEEDS project
Seeds-WP5 [no description available]
Si4care-list si4care
SLAIS-clani Slovenian Artificial Intelligence Society - člani
SLAIS-izrazoslovje Slovenian Artificial Intelligence Society - izrazoslovje
slo-time Network time in Slovenia, NTP, horology, ...
SlovJez Slovenski jezik, jezikoslovje
SlovLit slovenska literarna veda
Smartchange-eb [no description available]
Smartchange-general SmartCHANGE project general mailing list
Smartchange-wp3 [no description available]
Smartchange-wp45 [no description available]
Smartchange-wp6 [no description available]
Smartchange-wp7 [no description available]
Smartchange-wp8 [no description available]
Smartflexcell-partners [no description available]
snprintf-announce Announcements about portable snprintf
Solomonov-seminar Solomonov seminar Laboratorija za umetno inteligenco
sophos-ide-update-announce Announcements about Perl program 'sophos-ide-update'
spexor-all H2020 Spexor All researchers
spexor-mgt H2020 Spexor Management
spexor-pi H2020 Spexor PIs
SPI Služba za poslovno informatiko
spica Naslavljanje vprašanj glede sistema Time&Space (Kronos)
Spinoff Lista za obvestila spinofferjem IJS.
Spinout-podjetniki [no description available]
Spinout-raziskovalci [no description available]
Srip.zdravjeijs [no description available]
Ssscentrov [no description available]
Svet-ed [no description available]
SZK [no description available]
SZK-members [no description available]
Ta-teden Ta Teden na IJS
tajnice Tajnice organizacijskih enot IJS
tajnice-Jamova [no description available]
tajnice-RCP [no description available]
Test [no description available]
Testlist [no description available]
Toksinologija Toxinology Group
TOPP-rovka [no description available]
Tt-interesenti [no description available]
tt-koordinatorji [no description available]
tt-tajnice [no description available]
tt-vodje [no description available]
TWIN [no description available]
U1 Direktorjeva pisarna
U2 Sekretariat
U3 Nabavna služba
U4 Finančno-računovodska služba
U6 Mednarodna projektna pisarna
Vodje-centri Dopisna lista vodij samostojnih centrov instituta
Vodje-dov-odsekov [no description available]
Vodje-dov-odsekov-r [no description available]
vodje-enot Vodje organizacijskih enot IJS
Vodje-odseki Dopisna lista vodij raziskovalnih odsekov instituta
vodje-programov Vodje projektov / programov
Vodje-uprava Dopisna lista vodij odsekov uprave, skupnih služb in podpornih dejavnosti instituta
Zdruzenje.si-tt [no description available]
Znanstveni-svet Znanstveni svet IJS

Delivered by Mailman
version 2.1.37
Python Powered Powered by FreeBSD