RTK-tekmovalci Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


RTK-tekmovalci seznam upravlja Janez.Brank at ijs.si, mojca.miklavec at gmail.com, Marko.Grobelnik at ijs.si, Blaz.Novak at ijs.si, Miha.Vuk at ijs.si, marjana.plukavec at ijs.si
Skrbniški vmesnik za RTK-tekmovalci (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na ijs.si

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered Powered by FreeBSD