SlovLit Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


SlovLit seznam upravlja Miran.Hladnik at guest.arnes.si
Skrbniški vmesnik za SlovLit (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na ijs.si

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered Powered by FreeBSD