[Solomonov Seminar] 276. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Sun Nov 20 19:59:42 CET 2016


V sredo, 23. novembra 2016 bo ob 13:00 v Oranzni predavalnici IJS 276. 
Solomonov seminar. Oranzna predavalnica je drugem nadstropju glavne 
stavbe IJS na Jamovi 39. Posnetki preteklih seminarjev so na 
http://videolectures.net/solomon/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Predavatelj: Aleš Zamuda, Univerza v Mariboru, FERI

Naslov: Optimizacija z omejitvami in diferencialna evolucija: od upravljanja
avtonomnih globokomorskih sond do razporejanja obremenitve elektrarn

Povzetek:
Implementacija podpore navigaciji avtonomnih globokomorskih sond, s
prostorskimi omejitvami in realno-časovnimi spremenljivimi podatki o
oceanskih tokovih na morju zahteva pripravo misij, ki so precej
kompleksne. Da bi pilotu takšnih sond olajšali navigacijo znotraj
časovnih omejitev za planiranje, posebej pri upravljanju flot, uvajamo
pomoč pri avtomatizaciji optimizacije poti. Ta je še toliko bolj
dobrodošla pri primerih vzorčenja morskih vrtincev, saj mora pilot v
teh primerih pogosto pošiljati nove popravke smeri. Ker se spreminja
tudi vreme in razmere na morju, je potrebno upoštevati tudi te,
pogosto ob vnovičnih zagonih različnih scenarijev dela misije. Za ta
namen je pripravljen algoritem z diferencialno evolucijo in
prilagodljivo obravnavo omejitev ter primerjan z nekaterimi drugimi
pristopi. Algoritem gradi na nedavnih študijah napredka v modernih
optimizacijskih algoritmih po vzoru iz narave in podoben algoritem je
bil predstavljen še za optimizacijo urnega razporejanja proizvodnje
električne energije med hidroelektrarnami in termoelektrarnami, kjer
trenutno na obstoječem testnem okolju pristop še vedno zaseda prvo
mesto po rezultatih. Algoritem diferencialne evolucije je bil 
predstavljen tudi
na prostorski rekonstrukciji drevesne morfologije in geometrije za rastoča
drevesa.

Doc. dr. Aleš Zamuda je diplomiral leta 2006, magistriral leta 2008 in
doktoriral leta 2012 na študijskih programih računalništvo in
informatika na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Univerze v Mariboru. Zaposlen je na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.
Deluje znotraj raziskovalne skupine Laboratorija za računalniške
arhitekture in jezike ter programske skupine Računalniški sistemi,
metodologije in inteligentne storitve. Njegova interesna področja
zajemajo evolucijske algoritme, večkriterijsko optimizacijo, umetno
življenje in računalniško animacijo. Objavil je več kot 50 znanstvenih
prispevkov, izbrane tudi v zgornji četrtini znanstvenih revij na
področju računalništva, kot so Applied Soft Computing, Information
Sciences in Applied Energy ter prejel številne citate znanstvenih del.
Programiral je od pričetka osnovne šole in od takrat prejel številne
nacionalne in mednarodne nagrade, kot je v času po habilitaciji
prejeta Danubius Young Scientist v letu 2016, zlata medalja za
inovacijo iz področja disertacije v Seulu leta 2012 in mednarodna
nagrada IEEE R8 SPC 2007 za univerzitetno diplomsko delo. Njegova
biografija je uvrščena v Marquis Who is Who in the World, je tudi član
IEEE in član IEEE CIS. Je pisec recenzij za IEEE Transactions on
Evolutionary Computation in več kot 30 drugih priznanih znanstvenih
revij. Sodeloval je v več kot 50 programskih in tehničnih komitejih na
mednarodnih konferencah. Je urednik pri reviji Swarm and Evolutionary
Computation in občasno predava na številnih tujih univerzah.


More information about the Solomonov-seminar mailing list