[Solomonov Seminar] 173. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Thu Oct 5 02:28:40 CEST 2006


Vabim vas na 173. Solomonov seminar, ki bo zunaj rednega 
termina !!!IZJEMOMA!!!, v petek 6. oktobra,
ob 11:00 uri v Oranzni predavalnici IJS (sejna soba E8).

Predavala bo nasa gostja Bettina Berendt iz Univerze Humboldt v Berlinu
na temo analize spletnih streznikov (web usage mining).
Bettina je sicer precej vidna oseba na podrocju analize spletnih
podatkov - pripravila je ze vec preglednih predavanj na mednarodnih 
konferencah in ima vrsto objav iz podrocja analize spletnih podatkov.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bettina Berendt (http://warhol.wiwi.hu-berlin.de/~berendt/):
    Tutorial on Web Usage Mining

In this tutorial we will review fundamentals of web usage mining - 
theory, case studies and related topics. Web usage mining is a topic
which became in the late 90ties one of the first profitable areas of 
data mining and which was necessity for the succesful e-commerce 
companies to understand better their customers, their behaviour
and to optimize the e-services accordingly. In this tutorial lecture 
we will show several case studies which show approaches, techniques 
and results coming out of this area.


More information about the Solomonov-seminar mailing list