[Solomonov Seminar] 131. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Fri Nov 7 14:00:39 CET 2003


Vabim vas na 131. Solomonov seminar, ki bo v torek, 
11. novembra 2003 ob 13:00 uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni
na http://solomon.ijs.si

Na tokratnem seminarju bo Marjan Sterk predstavil svoje magistrsko
delo na temo modeliranja tekocin s poudarkom na paralelnem resevanju 
problema.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marjan Sterk, IJS:

Simulacija toka tekocine in prenosa toplote z metodo koncnih razlik

Na seminarju bom prikazal pomen simulacij toka tekocine in prenosa toplote v
medicini. Podal bom fizikalno ozadje in parcialne diferencialne enacbe, ki
opisujejo dogajanje -- difuzijsko, Navier-Stokesovo in kontinuitetno enacbo.
Na kratko bom predstavil znane numericne metode, ki so na voljo za
resevanje -- metodi koncnih razlik in koncnih elementov za prostorsko
diskretizacijo ter eksplicitne in implicitne sheme integracijo v casu.
Povedal bom, zakaj in kako smo na nasem primeru uporabili metodo koncnih
razlik z eksplicitno casovno integracijo. Posebej bom izpostavil izracun
popravka tlaka v vsakem casovnem koraku, ki se prevede na resevanje sistema
linearnih enacb in je numericno najzahtevnejsi del. Za ta del izracuna bom
opisal uporabo metode konjugiranega gradienta s predpogojevanjem in metode
multigrid ter ju primerjal s preprostejsima Gauss-Seidlovo in metodo SOR. Za
vecino metod bom opisal tudi, kako jih lahko paraleliziramo. Poleg
primerjave hitrosti omenjenih metod in pohitritev na vzporednem racunalniku
bom pokazal tudi vsebinske rezultate - nekaj umetnih testnih primerov in
simulacijo ohlajanja srca med odprto operacijo.


More information about the Solomonov-seminar mailing list