[Solomonov Seminar] 115. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik at ijs.si
Sun Mar 30 23:04:52 CEST 2003


Vabim vas na 115. Solomonov seminar, ki bo v 
torek, 1.aprila 2003 ob 13. uri v Veliki predavalnici IJS.
Posnetki in materiali preteklih seminarjev so dostopni 
na http://solomon.ijs.si/

Tokrat si bomo ogledali razne vidike v Sloveniji razvitega sistema
za t.i. upravljanje z vsebino (angl. "content management").
Igor Korelic iz podjetja IUS-SOFTWARE bo predstavil zgradbo in
izkusnje pri izdelavi in uporabi sistema IUS-INFO, ki je med najbolj 
uporabljenimi sistemi na podrocju pravne informatike v Sloveniji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Igor Korelic, IUS-SOFTWARE
             Predstavitev sistema IUS-INFO

Na seminarju bomo predstavili sistem in spletno aplikacijo IUS-INFO, 

ki je sprotni (on-line) pravni in poslovni informacijski sistem, dostopen 

preko interneta, ki vsebuje dokumente v polnem besedilu. V Republiki 

Sloveniji je le na tem mestu mozno dobiti podatke o vseh veljavnih predpisih, 

cistopise vseh veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov ter sodno prakso 

Vrhovnega sodisca RS s pravno podlago in povezavami na zakone in njihove 

clene, pravna mnenja, odlocitve Ustavnega sodisca, clanke pravne narave, 

sezname uradnih listov in druge koristne pravne informacije. Vse informacije 

so azurne, uporabnikom je zagotovljena dnevna obvescenost o najvaznejsih 

novih predpisih. Tematike seminarja bodo: 

(1) Uporabniski odziv - stevilo in struktura uporabnikov, stevilo in struktura obiska 

portala IUS-INFO, uporabniske izkusnje, 

(2) Kako obvladujemo sistem IUS-INFO - kako zagotavljamo azurnost podatkov, 

(3) Platforma IUS-TIME - osnova za obvladovanje sistema IUS-INFO - vsebinska 

in tehnicna predstavitev platforme IUS-TIME, osnovni koncept in konkretni primeri 

implementacije sistemaMore information about the Solomonov-seminar mailing list