[Solomonov Seminar] 50. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sat, 7 Jul 2001 22:32:58 +0200


Vabim vas na 50. Solomonov seminar, ki bo
v torek (10.7.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Pogosto se moramo pri analizi podatkov vprasati: 
       Koliko sta dva objekta razlicna?
Ce sta objekta enostavna, to obicjno ni tezko izraziti, cim 
se pa struktura in vsebina objektov zacne komplicirati, 
pa odgovor na gornje vprasanje postane hitro nejasen
in lahko tudi zelo tezko izrazljiv. Na tokratnem seminarju,
zadnjem v poletni sezoni, nam bo Ljupco Todorovski 
prenesel vedenje o obsezni prebrani literaturi na temo
primerjave strukturiranih objektov.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ljupco Todorovski:
      Mere razlicnosti med drevesnimi strukturami   

Vecina mer razlicnosti, ki jih uporabljamo v strojnem 
ucenju sloni na razdaljah med vektorji realnih stevil. 
Take mere razlicnosti spregledajo ali pa samo delno 
upostevajo strukturo objektov, ki jih primerjamo. 
V okviru seminarja, bom predstavil nekaj mer razlicnosti 
med drevesnimi strukturami, od katerih vecina sloni na 
paradigmi pretvorb (edit distance measures). Vprasanje 
razdalje med drevesnima strukturama A in B, se tako 
prevede na vprasanje: koliksna je minimalna cena nabora 
pretvorb, potrebnih za pretvorbo strukture A v strukturo B? 
Predstavil bom uporabo teh mer za merjenje razdalje med 
izpeljevalnimi drevesi (parse trees) v dani gramatiki. 
Na seminarju bi lahko diskutirali o moznosti uporabe 
predstavljenih mer za merjenje razlicnosti odlocitvenih 
dreves ali pa besedil in HTML dokumentov.