[Solomonov Seminar] 49. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sat, 30 Jun 2001 17:57:11 +0200


Vabim vas na 49. Solomonov seminar, ki bo v torek (3.7.2001)
ob 13h v VELIKI PREDAVALNICI na IJS (skozi glavna vrata
glavne stavbe, po stopnicah v 1. nadstropje).

Clovek bi rekel, da tehnicna panoga postane zrela, ce se z njo
zacno ukvarjati humanisti - nekaj takega se dogaja z Internetom.
Za zrelost tehnologije v neki druzbi pa bi posledicno lahko rekli,
da je dober indikator to, ce se z njo ukvarjajo lokalni humanisti.
No, tokrat se bomo na seminarju pogovarjali o malo drugacnem
pogledu na nas internetni vsakdan, predstavil pa ga bo novopeceni
(iz zadnjega petka) doktor na FDVju iz tega podrocja Franc Trcek.

Kljub nekoliko na videz suhoparnemu povzetku vam zagotavljam,
da bo ta seminar eden najbolj zabavnih do sedaj.
Letni cas pac zahteva osvezitve...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Franc Trcek:

          Kibernavti in ostali:
     od vprasanja informacijske (ne)dostopnosti do kibersexa
     (izbrana poglavja iz sociologije kibernetskega prostora)

Druzbeno dolocena informacijska dostopnost je kljucen strukturacijski
proces za pozicioniranje akterjev v hierarhijah konkretnih druzb. S prehodom
iz industrijskih v informaticne druzbe se pomembnost informacijske
dostopnosti le se stopnjuje. V predavanju bomo na kibersocioloski nacin
poskusali odgovoriti na vrsto druzbeno-razvojnih vprasanj.

Kot so npr.:

Kje so se razvile najbolj propulzivne informaticne druzbe?
Kateri druzbeni procesi in politike so botrovale temu razvoju?
Kdo so zgodnji uporabniki, posvojitelji informacijskih in
telekomunikacijskih tehnologij?
Kdo je izkljucen iz procesov informatizacije?
Kako presegati razkorak med info-bogatasi in info-revezi?
Na kaksne nacine lahko pritegnemo informaticno marginalne
sloje v procese informatizacije ter s tem presegamo dualnost
informaticnih druzb?
Kaj so specificne novitete in kvalitete druzbenega delovanja v
kibernetskem prostoru?
Kaj je humanizacijski potencial kibernetskega prostora in
kaj ga ogroza?
Katera vprasanja in izzive politiki v ozjem pomenu besede
postavljajo nove druzbene dinamike v kibernetskem prostoru?
Kako se (re)producirajo hierarhije druzbene moci v informaticnih druzbah?
Kaj se dogaja s sistemi nadzorovanja in kaznovanja?
Kako se transformirajo monopoli druzbenega nadzora?
Kje se v »kraljestvu nuje« nahaja »kraljestvo svobode«, ki omogoca
kreativno individualizacijo?

Na osnovi primerov iz vsakdanjih zivljenjskih praks v informaticnih druzbah,
ki segajo od vzrocev e-potrosnistva do inovativnosti kibersexa,
bomo poskusali odgovoriti na zgoraj zastavljena vprasanja.