[Solomonov Seminar] 45. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 27 May 2001 19:23:48 +0200


Vabim vas na 45. Solomonov seminar, ki bo
v torek (29.5.2001) ob 13h v FIZIKALNEM SEMINARJU
na IJS (skozi glavna vrata glavne stavbe, takoj levo).

Tokrat se bomo nekoliko odmaknili od tehnicno-organizicijskih
tematik in si ogledali na kaj naj bi clovek pazil, ko pripravlja in
izvaja prezentacijo svojega dela. Predavanje bo imel
Damijan Miklavcic iz Fakultete za elektrotehniko, ki to
tematiko tudi predava studentom FEja.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Damijan Miklavcic:
        Predstavljanje raziskovalnega in razvojnega dela in rezultatov

Razvojno delo in raziskovalni rezultati se zacnejo s predstavitvijo projekta in so obicajno kronani s predstavitvijo v obliki
znanstvenega ali strokovnega clanka, predavanja ali porocila. Javno predstavljanje rezultatov ali objava v tiskanih medijih je tudi
eno od meril uspesnosti raziskovalca. Predstavljanje raziskovalnega in razvojnega dela in rezultatov ni umetnost ampak obrt. Kot
vsake obrti se tudi te lahko priucimo in s tem postanemo ucinkovitejsi in uspesnejsi.  Glede na ciljno publiko, medij in nacin
podajanja nasih rezultatov lahko uporabljamo razlicne tehnike. Za vsak nacin podajanja (predavanje, poster, clanek,...)
obstajajo ╗pravilaź, ki jih moramo poznati in jih upostevati. Uspeh komunikacije je v celoti odgovornost podajalca, glavna kvaliteta
vsake komunikacije pa ostaja kvalitetno raziskovalno in razvojno delo.