[Solomonov Seminar] 42. Solomonov seminar

Marko Grobelnik marko.grobelnik@ijs.si
Sun, 6 May 2001 22:40:31 +0200


Vabim vas na 42. Solomonov seminar, ki bo
v torek (8.5.2001) ob 13h v sejni sobi E8 (IJS).

Tokratni seminar bo na temo podrocja, ki v zadnjih dveh
letih privlaci precejsnjo pozornost znanstvene srenje,
ki se ukvarja z analizo podatkov - gre za t.i. Text-Mining.
Naj omenim, da smo na tem podrocju Slovenci kar opazni 
s svojimi prispevki tudi v svetu. Trenutno imamo dvoje zelo 
pomembnih sodelovanj s Carnegie Mellon University in 
Microsoft Research Cambridge.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Marko Grobelnik:
          Text-Mining oz. analiza obseznih zbirk dokumentov

Data-Mining pogosto opisemo s stavkom: utapljamo se v podatkih 
in stradamo za znanjem - no, pri Text-Miningu so ti podatki v katerih
se utapljamo baze tekstovnih dokumentov, stradamo pa za razumevanjem
in obvladovanjem vsebin, ki se nahajajo v njih.

Na seminarju bom predstavil podrocje iz raznih plati:
- s problemi, ki jih podrocje skusa resevati,
- s prijemi, ki jih uporabljamo za resevanje problemov,
- z orodji, ki so na razpolago,
- z resitvami s katerimi razpolagamo pri nas,
- z nasimi in tujimi projekti, ki so v teku.