[SlovLit] Slovenščina in zdravniki -- Poezija na 40. simpoziju Obdobja -- Pravljice v jezikih Furlanije - Julijske krajine

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Tor Dec 29 12:30:30 CET 2020


https://www.pressreader.com/slovenia/sobotna-priloga/20201218/281663962607196
-- Samo Zver: Pogled na zdravstvo od zgoraj in znotraj. Delo 19. 12.
2020 (o izpitih iz slovenščine za zdravnike).

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 29 Dec 2020 09:43:22 +0000
Subject: Vabilo na 40. simpozij Obdobja

Vabimo Vas, da se udeležite jubilejnega 40. mednarodnega znanstvenega
simpozija Obdobja z naslovno temo »Slovenska poezija«, ki bo potekal
od 17. do 19. novembra 2021 v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani.

Vse o simpoziju Obdobja 40, temah simpozija in prireditvi je na voljo
na spletni strani https://centerslo.si/simpozij-obdobja/ (Simpozij
Obdobja 40), kjer je tudi elektronska prijavnica. Rok za prijavo
(izpolniti je treba prijavnico na spletni strani in oddati izvleček v
dolžini 150 besed): 10. februar 2021. Za dodatne informacije smo
dosegljivi na simpozij na ff.uni-lj.si

Predsednica 40. simpozija Obdobja doc. dr. Darja Pavlič, strokovni
sodelavci in sodelavke simpozija doc. dr. Damjan Huber, Matej Klemen,
mag. Mateja Lutar in dr. Mojca Nidorfer

Tematska področja 40. simpozija Obdobja:
1. Literarne vrste, zvrsti, oblike in žanri slovenske poezije;
2. Periodizacija slovenske poezije;
3. Interpretacije slovenske poezije;
4. Jezikovne in slogovne analize slovenske poezije;
5. Družbene vloge slovenske poezije;
6. Slovenska poezija v šoli;
7. Mediji slovenske poezije: med črko, podobo, glasom in glasbo;
8. Vrednotenje slovenske poezije;
9. Recepcija slovenske poezije v tujini, prevodi iz slovenščine in vanjo;
10. Primerjalne teme.

===

Od: Institut za slovensko kulturo <isk.benecija na yahoo.it>
Date: V tor., 29. dec. 2020 ob 10:55
Subject: Pravljice in legende v jezikih Furlanije - Julijske krajine
(glej tudi Novi Matajur:
https://novimatajur.it/cultura/pravljice-in-legende-v-jezikih-fjk.html)

Inštitut za slovensko kulturo (isk.benecija na pec.mismotu.it ;
http://www.iskbenecija.eu ;  http://www.mismotu.it) kljub omejitvam
zaradi pandemije covida-19 nadaljuje z dogodki v okviru projekta
Večjezična srečanja, ki ga je podprla Dežela FJK ob 20-letnici
zaščitnega zakona za zgodovinske jezikovne manjšine 482 iz leta 1999.
Pravljice in legende v jezikih Furlanije – Julijske krajine bo tokrat
sicer mogoče poslušati samo preko spleta – jeseni sta bili dve
srečanji v Mašerah in Mažaruolah – oziroma spletne platforme Zoom. Iz
Muzeja rezijanskih ljudi na Solbici bodo v sredo, 30. decembra, ob
17.30, v živo prenašali pripovedni večer na temo rojstva, ki ga bodo
sooblikovali Sandro Quaglia, Ada Tomasetig, Velia Plozner, Lucia
Protto, Lucia Pinat in Ines Caneva. V imenu Inštituta za slovensko
kulturo bo pozdravila podpredsednica Živa Gruden, ki vodi omenjeni
projekt. Kdor želi slediti pripovednemu večeru, se mora prijaviti na
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8of2lwUcS3G8qmxEOEuxGQ


Dodatne informacije o seznamu SlovLit