[SlovLit] Amfiteater 8/2 -- Nova številka revije Slovenščina 2.0 -- Zajc v prevodih

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Dec 23 09:30:41 CET 2020


From: "Slovenski gledališki inštitut" <mihael.cepeljnik na slogi.si>
Date: Tue, 22 Dec 2020 08:25:52 +0100
Subject: Nova številka revije za teorijo scenskih umetnosti
AMFITEATER, 8. letnik, številka 2
(https://www.slogi.si/publikacije/amfiteater-8-2/)

Gledališče je v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja
doživelo paradigmatski prelom, ki v veliki meri določa njegov razvoj
še dandanes. Kot oder postavlja dramska besedila v nove vloge, tako
nove dramske pisave postavljajo gledališče pred nove izzive. Prav te
prehode in širjenje ustvarjalnih možnosti prevprašujejo razprave v
tokratni številki Amfiteatra. Anna Maria Monteverdi se ukvarja z
gledališko zgodovino in analizira vlogo videoumetnosti v gledališču od
sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Meje gledališke
umetnosti in igralskega telesa raziskuje Petra Pogorevc ob vprašanju
odsotnih igralcev v petdesetletnem projektu Noordung :: 1995–2045,
kjer umrle igralce nadomeščajo tehnološki substituti, ki bodo ob koncu
projekta zaživeli večno življenje v zemeljski orbiti.

O političnih konotacijah performansa/predstave Kapelj in Semenič v
sestavljanju razpravlja Nika Leskovšek. Ob tem pokaže, da je bil
politični potencial te predstave ne samo v načinu njene prezentacije
in posebnem načinu recepcije (imerzivno oz. potopitveno gledališče),
ampak tudi v uporabi dramskega besedila Simone Semenič z naslovom
medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti. Z
dramskim besedilom in njegovim prehajanjem od dramskega k ne več
dramskemu se ukvarja Miša Glišič. Dramo Še vedno vihar Petra Handkeja
analizira s pomočjo koncepta absolutnosti drame Petra Szondija. [...]

Gašper Troha

===

Od: Špela Arhar Holdt <arhar.spela na gmail.com>
Date: V tor., 22. dec. 2020 ob 13:54
Subject: [SDJT-L] Nova številka revije Slovenščina 2.0
To: <sdjt-l na ijs.si>, <slovlit na ijs.si>

Spoštovane kolegice in kolegi, v imenu uredništva revije Slovenščina
2.0 vas obveščam, da je izšla redna številka za leto 2020:
https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1. V njej najdete tri zanimive
razprave, poročilo s konference JT-DH 2020 in - v času pomanjkanja
zdravnikov še posebej aktualno - okroglo mizo na temo jezikovne
politike na področju jezikovnega testiranja v RS.

Razprave:
Jakob Lenardič, Tomaž Erjavec, Darja Fišer: Citiranje jezikovnih
podatkov v slovenskih znanstvenih objavah v obdobju 2013–2019,
https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.1-34, [odprta znanost, citiranje
raziskovalnih podatkov, jezikovni viri, austinska načela, slovenske
revije in zborniki].
Vít Kolek, Jana Valdrová: Češko jezikoslovje družbenega spola: teme,
stališča, perspektive, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.35-65,
[češčina, družbeni spol, generični moški spol, feminizacija, spolno
vključujoči jezik, besedotvorje, prevodoslovje].
Rok Chitrakar: Percepcija grožnje v protimigrantskem govoru na spletu:
študija primera, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.66-91,
[korpusna analiza, kritična analiza diskurza, protimigrantski govor,
sovražni govor, evropske migracije].

Zapis okrogle mize:
Ina Ferbežar, Igor Cetina, Alojz Ihan, Marko Stabej, Lana Zdravković,
Tina Zupančič: Okrogla miza »(Bližnja) srečanja oblikovalcev jezikovne
politike«, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.92-112, [jezikovna
politika, jezikovno testiranje, migracije, jezikovne pravice].

Poročilo:
Katja Meden, Konferenca »Jezikovne tehnologije in digitalna
humanistika 2020«, https://doi.org/10.4312/slo2.0.2020.1.113-119,
[jezikovne in govorne tehnologije, jezikovni viri, korpusna analiza,
pedagogika].

Prijazno vas vabim k branju in vam želim prijeten prehod v novo leto.
Špela A. Holdt

===

From: "Varja Balžalorsky Antić" <bvarja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 23 Dec 2020 09:18:26 +0100
Subject: nagrada srbskega prevajalskega društva za prevod D. Zajca

Društvo srbskih književnih prevajalcev  je svojo tradicionalno
stanovsko nagrado letos dodelilo prevodu slovenskega pesnika Daneta
Zajca. Nagrado Miloš N. Đurić za pesniški prevod je prejel Ivan Antić
za knjigo Dol, dol (Dole, dole, Kulturni centar Novi Sad, 2020). Za
prevod prozne knjige je nagrado prejela Vesna Stamenković  s prevodom
Zemlja, po kateri ščijemo španskega pisatelja Jesusa Carrasca.

Lp,
Varja Balžalorsky Antić


Dodatne informacije o seznamu SlovLit