[SlovLit] Besedotvorje: Teoretično, praktično in didaktično -- Johann Tavčar -- Slovensko-slovaška noč

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Nov 23 16:16:15 CET 2020


From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 23 Nov 2020 08:59:19 +0000
Subject: Vabilo Slavističnega društva Maribor in Alumni kluba Oddelka
za slovanske jezike in književnosti FF UM

Slavistično društvo Maribor in Alumni klub Oddelka za slovanske jezike
in književnosti FF UM vabita na predstavitev knjige red. prof. dr.
Irene Stramljič Breznik Besedotvorje: Teoretično, praktično in
didaktično (Zora, 2020), ki bo v četrtek, 26. novembra 2020, ob 16.
uri v okolju MS Teams.

Monografija Besedotvorje: teoretično, praktično in didaktično je v
celoti namenjena tvorbenim vprašanjem slovenskega jezika z omenjenih
vidikov, ki so izhodišča za členitev na tri poglavja. Prvo je
teoretične narave in prinaša zgoščen pregled tipologije tvorjenk in
teoretične pristope v aktualnem slovenskem besedotvorju, drugo je
aplikacija teorije v raziskavah, ki z uporabo sinhronih tvorbenih
zakonitosti preverjajo izbrane primere uslovarjanih tvorjenk 18. in
19. stoletja, tretje poglavje pa je namenjeno besedotvorju pri
poučevanju slovenščine kot prvega oz. drugega in tujega jezika s
predlogi za vključitev besedotvornih vsebin v pouk.

Dogodek lahko spremljate na spodnji povezavi. Vabljene in vabljeni!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6e49dceec9184c44809ad90b4f74100b%40thread.tacv2/1605743374078?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2200d11e62-7c8f-4758-9706-e21ad5581d1e%22%7d

===

Od: vlado kotnik <vlado.kotnik na guest.arnes.si>
Date: V pon., 23. nov. 2020 ob 12:44
Subject: RE: iščem specialista_ko za Ivana Tavčarja

Spoštovani [...] Pripravljam študijo o lastnikih opernih oziroma
gledaliških lož v Ljubljani 19. stoletja, in sicer v Stanovskem
oziroma starem Deželnem gledališču. In leta 1886 si eno od lož delita
"Dr. Artur Kavčič in Johann Tavčar". Po moji presoji gre verjetno za
Ivana Tavčarja, vendar skušam to preveriti še pri specialistih. Je
Tavčar sodeloval s kakšnim Kavčičem? Je ta "Arthur Kavčič" morda
njegov juristični kolega in sodelavec dr. Jakob Kavčič (1851–1923)?

Hvala za pomoč že vnaprej, LP Vlado Kotnik

===

From: "Polona Rodič" <polona.rodic1 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 23 Nov 2020 13:38:56 +0100
Subject: Slovensko-slovaška noč

Slovensko-slovaška noč se po dveh letih v Prekmurju vrača v Ljubljano
– tokrat bo v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Zavoda sv. Stanislava
potekala v petek, 27. 11. 2020. Oddelek za slavistiko in Oddelek za
slovenistiko FF UL v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev –
Humanistika, to si ti! pripravljata dve okrogli mizi z raziskovalci iz
Bratislave in Ljubljane. Na prvi okrogli mizi se bo razpravljalo o
kodifikaciji in standardizaciji jezika, na drugi pa o kulturnih in
univerzitetnih stikih med Slovaki in Slovenci. Delavnica Kaj imata
skupnega avantgarda in frazeologija? je pripravljena posebej za
dijake, na kateri se bodo pobliže spoznali z osnovami slovaščine.

Program:
8.40–9.20: Kaj imata skupnega avantgarda in frazeologija? (delavnica za dijake)
https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

10.40–11.40: Kulturni in univerzitetni stiki v srednjeevropskem
prostoru – Slovaki in Slovenci, prijatelji in tujci: soočanje z novim
in starim (okrogla miza)
https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

12.20–13.20: Kodifikacija in standardizacija jezika (okrogla miza)
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94546683907?pwd=TU1DMHBRQTZ4a3VsQTM2bXhNZ2M4dz09
(geslo 580915)

Vljudno vabljeni!
Oddelek za slovenistiko in Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete UL


Dodatne informacije o seznamu SlovLit