[SlovLit] V zanosu in obupu -- Re: † za umrl -- Nova številka Filoloških pripomb

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Ned Nov 22 09:33:49 CET 2020


https://www.academia.edu/39708401/V_zanosu_in_obupu_Oblikovanje_doslej_najve%C4%8Djega_priro%C4%8Dnika_o_slovanskih_jezikih_in_jezikoslovju_Nastopno_predavanje_dopisnega_%C4%8Dlana_Greenberga_Slovenska_akademija_znanosti_in_umetnosti_Inaugural_lecture_of_corresponding_member_Greenberg_Slovenian_Academy_of_Sciences_and_Arts
-- V zanosu in obupu: Oblikovanje doslej največjega priročnika o
slovanskih jezikih in jezikoslovju. Nastopno predavanje dopisnega
člana Greenberga, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Academia.edu.

===

Od: Marija Cvetek <marija.cvetek1 na gmail.com>
Date: V sob., 21. nov. 2020 ob 17:04
Subject: Križec (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007185.html)

Dragi Miran, kar križec naj bo, tako kot je bil doslej. Križček je
skoraj prehuda pomanjševalnica, razen če božja dekla vzame otroka,
vendar govorimo o geslu. Kako pa se imenuje geslo za oznako rojstva
(zvezdica)? Lep pozdrav vsem in zdravja se "ahtajte"!

Minka

---

Od: Peter Weiss <peter.weiss na guest.arnes.si>
Date: V sob., 21. nov. 2020 ob 21:55

Pozdravljen, Miran, iz kovidnih Črnuč čisto na kratko, s pozdravi in
nočnim spominom na žarko sonce podnevi.

Križec bo gotovo najboljše poimenovanje za tipografsko znamenje, ki mu
v angleščini pravijo dagger 'bodalo' in ki ima v unikodnem standardu
kodo U+2020. Tako piše tudi Klementina Možina v imenitnem priročniku
Mikrotipografija (2009), str. 134
(https://image.linotype.com/files/pdf/Mikrotipografija.pdf). Mogoče je
pri tem znamenju dobro posvariti pred zablodo, ki je še pogostejša pri
zvezdici (asterisku) za 'rojen': ti dve parni znamenji se pišeta
navadno, ne nadpisano.

Z mnogimi dobrimi željami -- in srečno.
Peter

===

Od: Uhlik Mladen <mladen.uhlik na gmail.com>
Date: V ned., 22. nov. 2020 ob 09:19
Subject: nova številka Filoloških pripomb (Philological Studies)

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, izšla je nova številka
mednarodne spletne revije Filološke pripombe (Philological studies).
Revija je nastala kot rezultat meduniverzitetnega sodelovanja
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za književnosti
in umetnosti v Beogradu, Filološke fakultete Permske državne univerze,
Inštituta za makedonsko književnost, ki deluje v okviru Univerze Sv.
Cirila in Metoda v Skopju, in Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu.

Nova številka, sestavljena iz dveh zvezkov, je v celoti dostopna na
novi spletni strani revije na povezavah:

https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/issue/view/104
https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/issue/view/105

Številka prinaša 34 prispevkov, ki obravnavajo sodobne teme s področja
slavistike, jezikoslovja, kulturologije in literature. Med njimi lahko
preberete tudi pet prispevkov slovenskih avtoric in avtorjev:

Prvi zvezek:
Tjaša Markežič: Z Jankom Glazerjem na poti izgnanstva
Urška Perenič: K vprašanju narodnega izgnanstva in samoizgnanstva v
zgodovinskem romanu Človek proti človeku Franceta Bevka

Drugi zvezek:
Milena Mileva Blažić: Slikarska moč jezika v besedilih trubadurk in precioz
Janoš Ježovnik: Samostalniške izpeljanke v terskem narečju slovenščine
(govor kraja Ter/Pradielis)
Blaž Šoba: Spol pri nagovarjanju (slovensko-ruski kontrastivni vidik)

Lep pozdrav in prijetno branje,
Mladen Uhlik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit