[SlovLit] Slovar Pohlinovih besed -- Nova Slavia Centralis -- Simpozij Bralne značke

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pon Nov 16 17:21:20 CET 2020


From: "Agata Tomažič" <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
To: agata na zrc-sazu.si
Date: Mon, 16 Nov 2020 13:45:01 +0100
Subject: Sedim na lenišču in grizljam epatke - izšel je Slovar Pohlinovih besed

Spoštovane in spoštovani, pri Založbi ZRC je pravkar izšel droben
jezikoslovni dragulj: Slovar Pohlinovih besed, s podnaslovom Na osnovi
njegovih jezikoslovnih del. Avtor je dr. Marko Snoj, ki je temeljito
prečesal Pohlinovo delo in izbrane izraze nanizal v slovar. Ker je bil
Marko Pohlin, jezikoslovec in duhovnik iz 18. stoletja, tudi navdušen
besedotvorec, je Snojeva bera kar bogata in zanimiva. Marsikatera
beseda, ki je zrasla na Pohlinovem zelniku, pa se ni prijela, opozarja
avtor. Iz te kategorije sta tudi "lenišče" in "epatke" - prva je
slovenska ustreznica za "kavč", druga za "indijske oreške". Pa recite,
da ju nismo potrebovali! Več o Slovarju Pohlinovih besed v zapisu v
ZRCalniku (https://zrcalnik.zrc-sazu.si/pohlinov-slovar-je-pravsnje-ctivo-za-na-lenisce/),
za recenzijski izvod odgovorite na tale mail.

Agata Tomažič

===

From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 16 Nov 2020 14:56:17 +0000
Subject: Nova številka revije Slavia Centralis

Spoštovani, izšla je nova številka revije Slavia Centralis, tokrat
vezana na izsledke raziskav v okviru Raziskovalnega programa št.
P6-0156 (Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine
‒ vodja programa je prof. dr. Marko Jesenšek). Vabljeni k branju.

Natalija Ulčnik,
tehnična urednica

Razprave:
Marko Jesenšek, The Slovenian Language, Literature and Teaching of
Slovenian Language Research Project;
Natalija Ulčnik, Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in
publicističnih besedilih;
Nina Horvat, Predstavitev prekmurskih rokopisnih pridig iz 1. polovice
20. stoletja;
Mihaela Koletnik, Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v
Murkovem drsteljskem govoru;
Mihaela Koletnik, Gjoko Nikolovski, Primerjalni frazemi z zoonimnimi
sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini;
Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik, Poklicni feminativi v
slovarskih virih in v razpisih za delovna mesta;
Mira Krajnc Ivič, Izbrane prvine nejezikovnega konteksta umetnostnih
in polumetnostnih besedil;
Silvija Borovnik, Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in
položaj drugega;
Jožica Čeh Steger, Ana Wambrechtsamer – pisateljica in povezovalka
dveh jezikov in kultur;
Blanka Bošnjak, Nova krajnska in Breznikova stoletna pratika;
Dragica Haramija, Mladinska dela štirih literarnih ustvarjalcev,
članov mariborske peterice;
Metka Kordigel Aberšek, Zmote o usvajanju funkcionalne pismenosti v
e-okolju in nove naloge didaktike slovenščine;
Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes, Potrebe, izzivi in dobre prakse
pri jezikovnem poučevanju priseljencev

In Memoriam: István Vig, István Nyomárkay (1937‒2020)
Jubileji: Ludvik Karničar, Ob 85-letnici Pavla Apovnika, Cui honorem,
honorem – Čast, komur čast

Ocene, zapiski, poročila:
Jožica Čeh Steger, O izidu posthumne pesniške zbirke Ericha Prunča;
Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič, Pogled v jezik in iz jezika: Adi
Vidovič Muha ob jubileju;
Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič 2020:
Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik;
Mojca Marič, Marija Švajncer 2020: Veselje do življenja ali filozofija
radoživosti;
Gjoko Nikolovski, Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje
slovenščine, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Veliki
madžarsko-slovenski spletni slovar;
Barbara Volmajer, Metka Volmajer, Oto Vogrin, Zinkin zbornik

===

From: "Bralna značka" <info na bralnaznacka.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 16 Nov 2020 17:06:02 +0100
Subject: Simpozij 60 LET BRANJA POD POVRŠJEM; Društvo Bralna značka
Slovenije - ZPMS

Spoštovani! Osrednji simpozij Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS
60 LET BRANJA POD POVRŠJEM (načrtovan 24. novembra 2020 v Cankarjevem
domu) se seli v virtualno okolje. Potekal bo 4 dni: 24., 25., 26. in
27. november 2020, preko aplikacije ZOOM, med 17.00 in 19.00 uro. V
tednu po simpoziju bomo za vse prijavljene pripravili tudi predavanje
o uporabi spletnega portala Fran in Franček. Datum in uro sporočimo
naknadno. Povezava do programa predavanj in prijavnice:
https://www.bralnaznacka.si/sl/izobrazevanje/simpozij/

Izobraževanje je vključeno v sistem profesionalnega usposabljanja za
šolsko leto 2020/21 MIZŠ, v katalog KATIS, in prinaša po 0,5 točke za
napredovanje. Za pridobitev točk je NUJNA prijava preko sistema KATIS.
  Povezavo do predavanj bodo prijavljeni prejeli za vsak dan posebej.
Vabljeni!

Prijazen pozdrav,
Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS


Dodatne informacije o seznamu SlovLit