[SlovLit] Vabilo na 39. simpozij Obdobja -- Slavistična revija 2020/3 -- Zapletene konstrukcije v rezijanščini -- Na FF

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Nov 13 17:30:42 CET 2020


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 13 Nov 2020 08:35:17 +0000
Subject: Vabilo na 39. simpozij Obdobja: Slovenščina – diskurzi,
zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo

Vabimo Vas na 39. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja
z naslovno temo Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med
identiteto in funkcijo, ki bo med 18. in 20. novembrom 2020 potekal
preko aplikacije Zoom na povezavi
https://uni-lj-si.zoom.us/j/92545615069 (ID: 925 4561 5069).

Prireditev, ki bo potekala v organizaciji Centra za slovenščino kot
drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, bo v sredo, 18. novembra 2020, ob 9.00 odprla
predsednica 39. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Jerca Vogel,
udeležence pa bodo nagovorili dekan Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani red. prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica Oddelka za
slovenistiko UL FF red. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, predstojnica
Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik red. prof. dr. Simona
Kranjc.

Na simpoziju bo svoje prispevke predstavilo 44 raziskovalcev in
raziskovalk iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Litve in Poljske,
razmišljali pa bodo o slovenščini v medijskem prostoru (tudi v
oglaševanju in na spletu), v znanosti, umetnosti in šoli (znotraj tega
tudi o jeziku kot izrazu identitete, učiteljevem govoru in stališčih
do jezika, izkušnjah in stališčih učencev, o slovenščini v stiku z
drugimi jeziki) ter o jeziku kot izrazu kolektivne in osebne
identitete.

Program tridnevnega 39. simpozija Obdobja najdete na povezavi
https://centerslo.si/simpozij-obdobja/39-simpozij-obdobja/program-39-simpozija-obdobja/,
za dodatne informacije pa smo Vam na voljo na e-naslovu
damjan.huber na ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot
poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

Predsednica 39. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Jerca Vogel,
strokovna sodelavca in strokovni sodelavki 39. simpozija Obdobja doc.
dr. Damjan Huber, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, Matej Klemen, mag.
Mateja Lutar.

===

From: "Rok Mrvič" <mrvic.rok na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 13 Nov 2020 14:28:29 +0100
Subject: Nova številka Slavistične revije (2020/3)

Spoštovani, obveščam vas, da je izšla 3. letošnja številka Slavistične
revije (https://srl.si/ojs/srl/issue/view/404). Vabljeni k branju.

Razprave:
Нина Б. Мечковская: Заимствования в первой тысяче самых частых
белорусских, словенских и русских слов: Опыт интерпретации
количественных и содержательных различий
Dejan Gabrovšek, Domen Krvina: Veznika dokler, dokler ne: raba, pomen
in vpliv na vid dejanj, ki jih povezujeta
Januška Gostenčnik: Kostelsko narečje
Darinka Verdonik: Označevanje dialoških dejanj v korpusih
Špela Petric Žižić: Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika
Алла Архангельська: Словотвірна фемінізація українського жіночого
лексикону і явище варіантності
Marijan Dović: Podbevškova pesniška šola, Trije labodje in zaton »bombaša«
Blaž Kavšek: Protislovnosti modernega avtorskega koncepta:
korespondenca Josipa Cimpermana
Polona Miklavc Žebovec: Podoba Hrvaške pri Janezu Trdini

===

Od: Miha Rus <miha.ciril.rus na gmail.com>
From: Wiemer, Bjoern <wiemerb na uni-mainz.de>
Date: Fri, Nov 13, 2020 at 2:27 PM
Subject: [Slavlist] Online-Kolloquium, 20.11.2020
To: slavlist na lists.uni-leipzig.de <slavlist na lists.uni-leipzig.de>

Liebe Slavist*innen, unter dem Link unten verschicken wir die
Ankündigung für den Vortrag Komplexe und hyperkomplexe Konstruktionen
im Verbsystem des Resianischen: Sprachkontakt in Nordost-Italien.
Vortragende: Malinka Pila (Konstanz), Freitag, 20. November 2020,
12.30–13.30, https://us02web.zoom.us/j/88080115362?pwd=Q3FQeEtUNnJWcklmaTlieHZWZ2Vxdz09,
Meeting-ID: 880 8011 5362, Kenncode: 500105. Zu diesem laden wir alle
herzlich ein! -- Björn Wiemer

Abstract. Das Resianische ist eine in Nordost-Italien gesprochene
südslavische Mikro­sprache mit dem Slovenischen als nächstverwandter
slavischer Standardsprache. Anders als im Slovenischen und den meisten
anderen slavischen Sprachen ist hier beispielsweise das analytische
Plusquamperfekt ein produktives Tempus, so wie etwa auch im
Moliseslavischen. Die funktionale Parallelität zwischen Resianisch und
den romanischen Varietäten (Italienisch/Friulanisch) läßt den
Sprachkontakt trotz unterschiedlicher Form als Grund für die Bewahrung
von Plusquamperfekt und auch Imperfekt vermuten.

Neben solchen traditionellen Formen bestehen im Resianischen auch
Neuerungen, bei denen die Rolle des Sprachkontakts erst noch
untersucht werden muß. Hier ist etwa die hyperkomplexe Konstruktion
aus dem synthetischen Futur von bet ‘sein’ + l-Partizip von bet +
l-Partizip des Vollverbs zu nennen, etwa bon bila küpila mit der
epistemischen Bedeutung ‘ich werde wohl gekauft haben’ sowie das durch
Zusammensetzung des analytischen wollen-Futurs von bet ‘sein’ mit dem
l-Partizip gebildete Futur II wie in Beispiel (1):

(1)  Ko tï prïdëš gorë w Rezijo, ä ćon bet wžë prodol väs strok. (Breu
& Pila 2018: 136)
       ‘Wenn du nach Resia hinaufkommst, werde ich schon allen
Knoblauch verkauft haben.’

Das wollen-Futur für sich allein genommen steht in Opposition zum
traditionellen sein- und zum haben-Futur, alle analytisch gebildet
(Breu & Pila 2018: 133–136).

Literatur: W. Breu & M. Pila. 2018. Взаимодействие будущего времени с
глагольным видом в молизско-славянском и резьянском микроязыках. In:
T. Milliaressi (éd.), La relation temps/aspect : approches typologique
et contrastive. Lille, 129–138.

===

Od: Zajc Božič, Kristina <Kristina.ZajcBozic na ff.uni-lj.si>
Date: V pet., 13. nov. 2020 ob 12:29
Subject: Napovednik dogodkov FF

V sredo, 11. novembra 2020, je na pobudo Zveze društev gluhih in
naglušnih Slovenije in Oddelka za prevajalstvo FF potekal spletni
posvet o možnostih vključevanja slovenskega znakovnega jezika (SZJ) v
programe izobraževanja tolmačev na FF. Zbralo se je 39 udeležencev, ki
jim je dobrodošlico najprej zaželel dekan FF prof. dr. Roman Kuhar.
Sledile so še pozdravne besede direktorice direktorata za visoko
šolstvo MIZŠ dr. Jane Javornik Skrbinšek, državnega sekretarja z
Ministrstva za delo mag. Cveta Uršiča, predsednika Zveze društev
gluhih in naglušnih Mladena Veršiča in sekretarja Matjaža Juharta,
direktorice zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
Jasne Bauman, soavtorice slovarja in slovnice SZJ prof. dr. Andreje
Žele z Inštituta Frana Ramovša na SAZU ter predstojnice Oddelka za
prevajalstvo FF prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar. Konkretne
možnosti za vključitev SZJ v obstoječe programe izobraževanja tolmačev
je predstavila skrbnica obeh tovrstnih programov doc. dr. Amalija
Maček. V nadaljevanju so v razpravi predstavnice MIZŠ predstavile
pravno podlago in načrtovane ukrepe za boljši položaj SZJ v Sloveniji.

Knjiga Slovenske pravljice v španščini predstavlja izbor slovenskih
pravljic, ki so jih na Katedri za španski jezik Oddelka za romanske
jezike in književnosti FF prevajali študentke in študenti magistrskega
študija Hispanistike na seminarju iz prevajanja. Zbornik prevodov
slovenskih pravljic v španski jezik bo izšel v okviru letošnjega
mednarodnega projekta Evropska noč raziskovalcev v sodelovanju z
Znanstveno založbo FF.

Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! vabi, da se v
sredo, 18. novembra 2020, ob 11.30 uri udeležite spletne okrogle mize
z naslovom Prve docentke Univerze v Ljubljani. Na dogodku bodo gostje
predstavili prve docentke UL, ki so v drugi polovici 20. stoletja
pomembno sooblikovale slovensko znanost in utrle pot poznejšim
znanstvenicam. Ta pot za ženske v znanosti na Slovenskem še zdaleč ni
bila lahka, bila je polna preprek in izzivov. Na okrogli mizi pa bo
tekla beseda tudi o tem, kakšne so možnosti za uveljavljanje žensk v
znanosti danes. Sodelovali bodo: doc. dr. Matej Hriberšek, Oddelek za
klasično filologijo FF, prof. dr. Mojca Smolej, Oddelek za
slovenistiko FF, izr. prof. dr. Andreja Hočevar, Oddelek za pedagogiko
in andragogiko FF, izr. prof. dr. Mihael Brenčič, Oddelek za geologijo
NTF UL, izr. prof. dr. Borut Škodlar dr. med., Katedra za psihiatrijo,
Medicinska fakulteta, prof. dr. Nadja Furlan Štante, Inštitut za
Filozofske študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, članica
Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri MIZŠ. Pogovor bo
vodil prof. dr. Tone Smolej. Povezava do dogodka:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94330160336?pwd=MnhYL0VkazNsTmFnUW0wdDllZldtdz09
(ID 943 3016 0336, geslo 395120)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit