[SlovLit] Acedičen -- Groba Jovana Vesela Koseskega v Trstu -- Filmi v knjižnicah

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Nov 11 15:40:11 CET 2020


https://wordsmith.org/words/acedious.html -- angl. acedious
'apatičen', 'zdolgočasen', 'len'. Iz lat. acedia, iz gr. akedia (a 'ne
+ kedos 'skrb'). Beseda acedia je zapisana v Vorenčevem slovarju (gl.
Fran.si) za domače izraze lenoba, zanikrnost, utragljivost, v
hrvaščini tudi za melanholijo, v slovenščini pa ni v rabi, kakor tudi
pridevnik *acedičen 'melanholičen' ne. Kaj naj z njim stori lektor, če
ga vendarle zapišem? -- mh

===

From: miklavz komelj <mkomelj na gmail.com>
To: ignacija.fridl-jarc na gov.si, sloconsulate.trieste na gov.si,
gp.mk na gov.si, nsk.mk na gov.si, urad.slovenci na gov.si, slovlit na ijs.si
Date: Tue, 10 Nov 2020 13:40:46 +0100
Subject: Poziv k ohranitvi groba Jovana Vesela Koseskega v Trstu

Spoštovani, v Trstu že dolgo časa propada grob Jovana Vesela Koseskega
(1798--1884), pesnika, ki je v štiridesetih letih devetnajstega
stoletja v splošno zavest priklical  ime Slovenija in je imel
neprecenljive zasluge za prebujenje nacionalne zavesti v razburkanem
in prelomnem času pred marčno revolucijo in ob njej, kar so mu tedaj
priznavale tudi take avtoritete, kot je bil Franc Miklošič (prim.
citat iz neobjavljenega pisma v priloženem članku). Literarna
zgodovina je iz različnih razlogov pozneje minimalizirala njegov pomen
in ga prikazovala kot minorno figuro, prav tako ga je docela ignoriral
šolski sistem, vendar pa bi bil čas, da se mu prizna izjemen
zgodovinski pomen za nacionalno zgodovino.

Danes je njegov grob  v nevarnosti, da ga prekopljejo; glede na to, da
je prav Koseski odločilno prispeval k uveljavitvi imena naše današnje
države, sem prepričan, da bi bilo primerno, če bi ustrezne instance v
Republike Slovenije v sodelovanju s konzulatom v Trstu poskrbele za
to, da se grob zaščiti in uredi ter da se s tem pripomore k obuditvi
trajnega spomina na tako pomembno osebnost naše nacionalne
zgodovine.To bi bilo še toliko bolj primerno, ker si sedanja vlada
prizadeva za obuditev domoljubnih tradicij; to, da bi bilo Koseskemu
končno dano dolžno priznanje s strani države, bi bil lep korak v tej
smeri. S tem pozivom se zato obračam na Vas v prepričanju, da lahko
nekaj storite za ohranitev tega groba pomembne slovenske osebnosti.

Prilagam svoj članek, objavljen v Primorskem dnevniku, ki pojasnjuje,
zakaj je Jovan Vesel Koseski tako pomemben za našo nacionalne
zgodovine in zakaj je potrebno ohraniti njegov grob.

S spoštovanjem in z zaupanjem, da se boste odzvali, Vas lepo pozdravljam,
dr. Miklavž Komelj

---

From: Ignacija Fridl Jarc <Ignacija.Fridl-Jarc na gov.si>
Date: Tue, 10 Nov 2020 13:28:27 +0000
Subject: RE: Poziv k ohranitvi groba Jovana Vesela Koseskega v Trstu

Spoštovani dr. Miklavž Komelj,
Hvala za vaš dopis in poziv. Vašo pobudo bomo proučili in vam skupaj s
pozvanimi drugimi službami pripravili ustrezni odgovor.
Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko zdravja,

dr. Ignacija Fridl Jarc

===

https://www.academia.edu/33081716/Wer_bringt_das_Filmerbe_zu_den_Nutzern_Potentielle_Synergien_in_der_Erschlie%C3%9Fung_und_Vermittlung_von_Filmwerken_zwischen_Bibliotheken_und_Filmarchiven
-- Adelheid Heftberger: Wer bringt das Filmerbe zu den Nutzern?
Potentielle Synergien in der Erschließung und Vermittlung von
Filmwerken zwischen Bibliotheken und Filmarchiven. Berlin, 2017.
Academia.edu (članek o knjižnicah kot posrednikih arhiviranih filmov).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit