[SlovLit] DH v Nemčiji pred 10 leti -- Matrika bistvenosti -- Pa saj so vsa mesta enaka, si rekla

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Okt 30 20:15:07 CET 2020


https://www.academia.edu/1452464/Die_Digitalisierung_des_Verstehens --
Digitale Wissenschaft: Stand und Entwicklung digital vernetzter
Forschung in Deutschland. Köln, 2011.

===

Z UL je prispel vprašalnik s 15 cilji univerze, med katerimi naj
izberemo deset najpomembnejših. Tule so: 1. Aktivna družbena
odgovornost in angažiranost pri pomembnih nacionalnih in globalnih
vprašanjih, 2. Spodbujanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter
pedagoških pristopov za reševanje zapletenih izzivov, 3. Krepitev
pomena in vloge znanosti in umetnosti, strokovnega in znanstvenega
argumenta, 4. Razvoj odličnih strokovnjakov, umetnikov in
znanstvenikov, ki bodo nosilci napredka in širše družbene blaginje na
etičnih vrednotah, 5. Jasna stališča glede temeljnih vrednot za
prihodnost družbe: ohranjanje narodne in kulturne identitete, socialne
države in varovanje okolja, 6. Hiter odziv na družbene potrebe in
razvijanje programov ter kompetenc za poklice prihodnosti, 7.
Zagotavljanje enakih možnosti in upoštevanje različnosti v vseh
razsežnostih delovanja, 8. Krepitev organizacijske, finančne in
kadrovske avtonomije UL ter akademske svobode, 9.  Soustvarjanje
inovativne družbe z interdisciplinarnim sodelovanjem, razvijanjem
sodobnih tehnologij, podjetnostjo in povezovanjem s partnerji, 10.
Načrtna skrb za sistemsko podporo vrhunskim raziskavam na področju
znanosti in umetnosti, 11. Aktivno prizadevanje za mednarodno
primerljivo financiranje raziskovanja v znanosti in umetnosti ter
visokega šolstva, 12. Odprtost in fleksibilnost pri vključevanju
zunanjih domačih in tujih strokovnjakov, študentov, profesorjev in
raziskovalcev, 13. Krepitev prepoznavnosti UL v širšem okolju in
pripadnosti UL med študenti, zaposlenimi ter alumni, 14. Vključevanje
okoljskih, prostorskih in drugih trajnostnih vsebin v študijske
programe in raziskave s poudarkom na interdisciplinarnosti, 15.
Trajnostno delovanje univerze v ustreznih, varnih, zdravju prijaznih
in sodobno opremljenih prostorih,

Naslov vprašalnika Matrika bistvenosti (tako so prevedli angl.
materiality matrix) zveni hudo lepo in pametno, izpolnil pa ga ne bom,
ker je slabo sestavljen: v posamezni alineji združuje več nepovezanih
ciljev, med katerimi so eni pomembni, drugi pa ne, isti cilj je
naveden v več alinejah (npr. interdisciplinarnost, okoljskost),
najbolj žalostno pa je, da manjkajo temeljna poslanstva univerz:
odprtost znanja (open university), udeležba študentov in neakademske
javnosti pri produkciji znanja (public science, participatory action
research), manjka celo spolna emancipacija, digitalizacija vsebin in
infrastrukture, promocija znanja v javnosti, enciklopedizacija
strokovnih znanj. -- miran

===

https://slov.si/mh/galerije/galeri393/index.html -- Pa saj so vsa
mesta enaka, si rekla (fotografije s komentarjem, tudi trije literarni
nagrobniki). -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit