[SlovLit] Javna znanost -- Spol, nasilje, korona, Kosovel -- Spletni Slovanski bralni klub

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Ned Okt 18 16:23:29 CEST 2020


https://www.academia.edu/29850443/B%C3%BCrger_K%C3%BCnste_Wissenschaft_Citizen_Science_in_Kultur_und_Geisteswissenschaften
-- René Smolarski idr.: Bürger Künste Wissenschaft. Citizen Science in
Kultur und Geisteswissenschaften. 250 str. Academia.edu. -- Knjiga o
vključevanju javnosti v znanstveno raziskovanje in objavljanje;
Francozi rečejo temu participativna znanost, Rusi državljanska
znanost, v angleščini tudi public ali community science, mi pa bi
lahko rekli skupnostna, javna ali ljudska znanost; slovenskega gesla o
tem na Wikipediji še ni.

===

From: Zalozba ARISTEJ <info na aristej.si>
Date: Fri, 16 Oct 2020 17:10:40 +0200
Subject: Dialogi o spolu in nasilju

Spoštovani, če medijsko poročanje partnersko nasilje pogosto rado
pretvarja v senzacionalistične tragične osebne zgodbe in ga razlaga z
osebnimi okoliščinami vpletenih, feministična teoretizacija nasilja
poudarja mizogine in seksistične družbene strukture, ki nasilje
omogočajo, spodbujajo, legitimirajo in normalizirajo – pri čemer žrtve
nasilja niso samo ženske. To je izhodišče za temo Spol in nasilje, ki
sta jo v najnovejših Dialogih uredili Katja Čičigoj in Jasmina
Založnik. [...]

Emica Antončič se v Jezikovnem kotu spet loti novih besed in navad, ki
jih je naplavila koronakriza (prosto dostopno na:
http://www.aristej.si/slo/PDF/dialogi-9-2020-jezikovni-kot.pdf ).
Miklavž Komelj polemizira z Janezom Vrečkom o pogledih na rokopisno
zapuščino Srečka Kosovela, objavljamo pa še kritične ocene glasbenih
albumov, gledaliških predstav, spletnih razstav in knjig.

Več o tej posebej zanimivi številki lahko preberete v povzetku:
http://www.aristej.si/slo/PDF/dialogi-9-2020-povzetek.pdf [...]

Lep pozdrav
Emica Antončič

===

From: Tatjana Jamnik <tatjana.jamnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sun, 18 Oct 2020 13:00:30 +0200
Subject: Spletni Slovanski bralni klub

Spoštovane sobralke, spoštovani sobralci, vabimo vas k branju romana
češke pisateljice Radke Denemarkove Prispevek k zgodovini radosti, o
katerem se bomo na Slovanskem bralnem klubu s prevajalko Tatjano
Jamnik pogovarjali na spletni konferenci v ponedeljek, 16. 11., ob 18.
uri. Pogovor vodi Jana Šnytová. PRIJAVA na tel. št. 01 308 56 00 ali
na e-naslovu slovanska na mklj.si . Rok za prijavo: 15. 11. 2020.
Navodila za spletno konferenco prijavljeni prejmejo po e-pošti. Več
informacij na: http://policadubova.org/akce.php?lang=sl&id=100 .
Veselimo se spletnega srečanja z vami!

Ekipa Slovanskega bralnega kluba
Erika Marolt, Jana Šnytová, Tatjana Jamnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit