[SlovLit] SDJT -- Homeotelevton, heterofemija -- Nečepeča besedila -- Odpovedi

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Pet Okt 16 16:32:21 CEST 2020


http://www.sdjt.si/wp/o-drustvu/zapisniki/ -- zapisniki Slovenskega
društva za jezikovne tehnologije, tudi zadnji s 17. občnega zbora
(september 2020).

===

https://wordsmith.org/words/homeoteleuton.html ali
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeoteleuton ali
https://www.thoughtco.com/homoioteleuton-figure-of-sound-1690933 --
homeotelevton 'ponavljanje besed na koncu stavka', 'uporaba enakih
končnic', 'skoraj rima'.

---

https://wordsmith.org/words/heterophemy.html -- heterofemija.
A.Word.A.Day 16. 10. 2020 'uporaba drugega izraza namesto tistega, ki
je bil mišljen'. Beseda je logopedski termin, za druge glej npr.
knjigo Ahmeta Kantića Rječnik pojmova u logopediji
(https://www.researchgate.net/profile/Ahmet_Kantic2/publication/341788205_Rjecnik_pojomova_u_logopediji/links/5ed63ebe45851529452820c5/Rjecnik-pojomova-u-logopediji.pdf).

===

https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/beremo/durda-strsoglavec-ce-besedilo-takoj
-- Katarina Peterlin: Đurđa Strsoglavec: Če besedilo takoj počepne, ni
kaj dosti veselja. Mladinska knjiga.

===

Na Slovlitu napovedani dogodki po vrsti odpadajo. Dobre namere za
njihovo izvedbo ostajajo dokumentirane v forumovem arhivu na
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/ . -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit