[SlovLit] Rudolf Neuhäuser (1933--2020) -- Priznanje Antona Ocvirka -- Politična poezija -- Pelin roža

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Čet Sep 24 23:34:10 CEST 2020


From: "Doleschal, Ursula" <Ursula.Doleschal na aau.at>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 24 Sep 2020 20:29:48 +0000
Subject: V 88. letu umrl zaslužni profesor dr. Rudolf Neuhäuser

Rudolf Neuhäuser se je rodil 17. junija 1933 na Dunaju in tam tudi
odraščal. Po srednji šoli se je vpisal na dunajsko univerzo in leta 1956
zaključil doktorski študij anglistike in amerikanistike ter vzhodnoevropske
zgodovine s težiščem na ruski zgodovini, nato pa je končal še pedagoški
študij iz ruščine, angleščine in športa.

Leta 1959 se je preselil v Kanado. V Torontu se je vpisal na univerzo ter
leta 1961 končal študij ruske literature in jezika ter poljščine in prejel
akademski naziv master. Med letoma 1961 in 1975 je najprej kot docent ter
nato kot izredni in redni profesor poučeval in raziskoval rusko književnost
na več univerzah v ZDA in Kanadi. V letih 1966–1975 je bil profesor in
predstojnik Oddelka za slavistične študije na University of Western Ontario
(UWO) v Londonu v Kanadi; v tem času je organiziral študij polonistike in
ukrajinistike ter ustanovil slavistično knjižnico. Od leta 1968 je rusko
književnost preučeval tudi v Moskvi in Leningradu.

Leta 1975 je bil Rudolf Neuhäuser imenovan za rednega profesorja za
slavistiko in literarne vede na tistega leta ustanovljenem Inštitutu za
slavistiko Univerze v Celovcu, ki se je sprva imenovala Visoka šola za
izobraževalne vede. Bil je ustanovni profesor za slavistiko na celovški
univerzi in prvi redni profesor na stolici za slavistiko, ki se je v
zimskem semestru 1977/78 preimenovala v Inštitut za slavistiko. Rudolf
Neuhäuser je imel ključno vlogo pri vzpostavitvi študijev rusistike,
slovenistike, pa tudi srbohrvatistike, obenem pa si je prizadeval za
slavistično literaturo v univerzitetni knjižnici. Sodeloval je v različnih
univerzitetnih komisijah in odborih, bil član predsedstva avstrijskega
združenja univerzitetnih profesorjev, akademskega senata, kadrovske in
študijske komisije idr. Na celovški univerzi je deloval do upokojitve leta
2001. Takrat mu je bil podeljen naziv zaslužni profesor.

Rudolf Neuhäuser se je strokovno ukvarjal z rusko in slovensko literaturo
od 18. stoletja do danes. V središču njegovega zanimanja so bila literarna
in kulturna stičišča med vzhodom in zahodom. V slovenistiki se je posvečal
predvsem literaturi romantike in moderne. Zapustil je bogat življenjski
opus, ki obsega več kot 200 publikacij, med njimi številne članke v
zbornikih in strokovnih revijah ter več znanstvenih knjig. Pretežni del
njegovega opusa je posvečen rusističnim temam. V sodelovanju s slovenskimi
kolegi je izdal tudi dve antologiji slovenske poezije in proze, leta 2012
pa je pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšla njegova slovenistična knjiga
esejev z naslovom Dein Dichter hat den Slowenen Kränze neu gewunden. 12
Essays über Francè Prešéren und die slowenische Dichtung von der Romantik
zur Moderne.

Rudolf Neuhäuser je bil član številnih mednarodnih strokovnih združenj ter
dobitnik mnogih priznanj. Še pred vrnitvijo v Avstrijo je v letu 1969/70
prevzel vodstvo Avstrijskega kulturnega inštituta v Zagrebu (Austrijska
čitaonica) ter junija 1970 v Zagrebu organiziral prvo povojno srečanje
avstrijskih in hrvaških slavistov. Od osemdesetih let 20. stoletja pa do
leta 1996 je predsedoval Zvezi avstrijskih slavistov (Österreichischer
Slawistenverband) in kot njen predsedujoči avstrijsko slavistiko zastopal
tudi v Mednarodnem slavističnem komiteju. Leta 1995 je bil izvoljen za
dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v
Ljubljani. Poleg drugih priznanj je ob svoji 75-letnici prejel avstrijski
častni križ za znanost in umetnost prvega razreda.

Rudolf Neuhäuser, ki je bil predvsem strokovnjak za rusko literaturo, je
izčrpno preučeval Dostojevskega in mu posvetil številne publikacije. Leta
1971 je kot pobudnik in soustanovitelj sodeloval pri organizaciji prvega
simpozija Mednarodnega združenja Dostojevskega (International Dostoevsky
Society, IDS) v Bad Emsu. Med letoma 1971 in 1989 je bil urednik mednarodne
publikacije IDS Bulletin revije Dostoevsky Studies. Med letoma 1989 in 1995
je bil predsednik, od leta 1995 pa častni predsednik združenja. Leta 1995
je pripravil IX. Mednarodni simpozij o Dostojevskem, ki je potekal v
kartuziji Gaming v Spodnji Avstriji.

Na Inštitutu za slavistiko Univerze v Celovcu je Rudolf Neuhäuser kot
učitelj in mentor pokrival predvsem področje rusistične literarne vede. Od
samega začetka je skrbel za redno sodelovanje s slovenskim lektoratom in
ljubljansko univerzo. Na Inštitutu za slavistiko je v njegovem času redno
deloval lektorat slovenskega jezika, kar je bogatilo učno ponudbo. Na
osnovi bilateralne partnerske pogodbe med celovško in ljubljansko univerzo
se je razvila izmenjava slovenskih gostujočih profesorjev, kar se
neprekinjeno in uspešno izvaja vse do današnjih dni. Med letoma 1979 in
1997 so potekala redna znanstvena srečanja ljubljanske in celovške
slavistike, za katera sta izmenično skrbeli obe slavistični ustanovi.
Prispevki s simpozijev, posvečeni slovenističnim temam, npr. protestantizmu
pri Slovencih, obdobju romantike, slovensko-nemškim jezikovnim, kulturnim
in literarnim stikom na Koroškem idr., so izhajali v zbornikih; med
uredniki oz. souredniki je bil občasno tudi profesor Rudolf Neuhäuser.

Kot gostujoči predavatelj je gostoval tudi na mnogih univerzah v Evropi in
po svetu. V študijskem letu 1986/87 je bil gostujoči profesor na Oddelku za
slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ko je Rudolf Neuhäuser v sedemdesetih letih 20. stoletja oral ledino
celovške slavistike, je bilo na Koroškem burno obdobje; zaradi nemirov v
zvezi z dvojezičnimi krajevnimi napisi na avstrijskem Koroškem v Celovcu ni
bilo enostavno delovati kot slavist. Ob prihodu na celovško univerzo si je
Neuhäuser prizadeval za dvojezične nemško-slovenske napise na novi stolici
za slavistiko, vendar je s svojo pobudo naletel na odpor in nerazumevanje.
Spomine iz svojega zgodnjega življenjskega obdobja in nekaj utrinkov iz
pionirskih časov celovške slavistike nam je zapustil na filmskem posnetku.

Rudolf Neuhäuser je umrl 10. septembra v Beljaku v Avstriji. Na njegovo
željo so ga pokopali v družinskem grobu njegove žene Christe v Neussu v
Nemčiji. Spletna žalna knjiga je odprta na povezavi
https://www.pax-requiem.at/web/decedent/17188

Člani Inštituta za slavistiko in Univerze v Celovcu njegovi družini in
prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Ursula Doleschal

[Celotna osmrtnica je na http://slov.si/doc/rudolf_neuhauser.docx -- mh]

===

From: Alen Sirca <sircax na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 23 Sep 2020 23:14:52 +0200
Subject: Podelitev Priznanja Antona Ocvirka

Spoštovani, Slovensko društvo za primerjalno književnost (SDPK) letos znova
podeljuje Priznanje Antona Ocvirka za najboljšo izvirno komparativistično
monografijo zadnjih dveh let. Dobitnik priznanja je dr. Tomo Virk za knjigo
Etični obrat v literarni vedi (LUD Literatura, 2018). Pogovor z nagrajencem
bo vodil Matic Kocijančič, in sicer 7. oktobra ob 18h v Prešernovi dvorani
SAZU. Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,
Alen Širca

===

https://politicalbeauty.de/ -- Zentrum für Politische Schönheit / Center
for Political Beauty. Gibanje radikalnih oz. agresivnih humanistov se s
politično poezijo odziva na norosti časa.

===

Od: Boža Krakar Vogel <boza.krakar na guest.arnes.si>
Date: V čet., 24. sep. 2020 ob 19:40
Subject: poizvedovanje

Kdo od  slovlitovcev nemara pozna spodnje verze:

pelin roža cvetje grenko ...
ljubico dobiš okroglo ...
roža iz srca ti vzklije ...
jok in vzdihovanje
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: <https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20200924/3e9211dd/attachment.htm>


Dodatne informacije o seznamu SlovLit