[SlovLit] Poletno berilo: znanstveni blog, kanonizacija -- GPT-3 -- Slike -- Slovenska književnost brez slovenščine

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Ned Avg 9 08:58:47 CEST 2020


https://www.academia.edu/40153738/Wissenschaftsblogs_als_zeitgem%C3%A4%C3%9Fe_Publikationsmedien_Das_Beispiel_Mittelalter_Interdisziplin%C3%A4re_Forschung_und_Rezeptionsgeschichte
-- Lena van Beek in Björn Gebert: Wissenschaftsblogs als zeitgemäße
Publikationsmedien: Das Beispiel Mittelalter. Interdisziplinäre
Forschung und Rezeptionsgeschichte. Mitteilungen des Deutschen
Germanistenverbandes, 2019. Academia.edu. -- Kako nemški medievisti z
blogom skrbijo za odprt pretok strokovnih informacij.

https://www.academia.edu/1486614/_Dis_quieting_the_Canon_A_Book_Review_Article_of_New_Work_by_Fishelov_and_Papadema_Damrosch_and_Dhaen
--  Marta Pinto: (Dis)quieting the Canon: A Book Review Article of New
Work by Fishelov and Papadema, Damrosch, and D'haen. ClCWeb 14/1
(2012). Academia.edu. Ocena knjige o kanonizacijskih postopkih.

===

https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3 -- GPT-3 (Generative Pre-trained
Transformer 'generativni besedilni transformator') je fascinantni
letošnji dosežek umetne inteligence. Strojno generiranih besedil
(spletne strani, odgovori na vprašanja, predpisovanje zdravil ...)
menda ni več mogoče ločiti od naravnega jezika. O tem trenutno teče
diskusija na forumu Humanist (na dnu seznama
https://dhhumanist.org/volume/34/).

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri385/index.html -- Bolnike v bolnice,
politike v kontejner. -- Slike, literarna je tokrat menda samo ena:
fizik, filozof in tudi pesnik Andrej Detela. -- miran

===

https://sl.wikiversity.org/wiki/Slovensko-nem%C5%A1ka_literarna_dvojezi%C4%8Dnost
-- M. Hladnik: Slovensko-nemška literarna dvojezičnost. Literarna
večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu. Ur. Alenka Koron.
Ljubljana: ZRC SAZU, 2020 (Studia Litteraria, 26). 279--295.
Wikiverza. -- Tudi o pesniku in politiku Dragotinu Dežmanu, ki je
konvertiral v narodnega odpadnika Karla Deschmanna, danes pa postaja
slovenska kulturnozgodovinska ikona -- zgled današnjim Slovencem?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit