[SlovLit] Fonolaboratorij na ZRC SAZU -- Re: Dosežki in nagrade -- Slavia Centralis 2020/1

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Tor Jun 23 15:52:43 CEST 2020


From: "Agata Tomažič" <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
Date: Tue, 23 Jun 2020 13:00:14 +0200
Subject: Vabilo na otvoritev fonolaboratorija – 29. 6. ob 19h

Spoštovane in spoštovani! V ponedeljek, 29. junija, vas ob 19. uri
vabimo na slovesno otvoritev fonolaboratorija, ki bo poslej del
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Karanteno zaradi pandemije koronavirusne bolezni so raziskovalke in
raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU kar
dobro izrabili. V tem času so uredili fonolaboratorij in nastavili vse
pripadajoče naprave, kar je sad mnogih ur dela. Prostor resda obsega
le eno sobo, v njem pa so dragocene aparature, kot so denimo mikrofon
Neumann TLM 103, predojačevalec Grace Design m801, AD-DA konverter
Orion 32+, programa ProTools in Praat, upravljalec SPL2,  zvočnika
Neumann KH 310 ..., če naštejemo le nekatere (več o opremi v prispevku
v ZRCalniku (https://zrcalnik.zrc-sazu.si/fonolaboratorij-profesor-higgins-na-novem-trgu/).

Nove pridobitve so se najbolj razveselili v Leksikološki,
Dialektološki in Pravopisni sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU, fonolaboratorij pa bo na voljo vsem, ki  bodo z ZRC
SAZU raziskovalno povezani. Ob predaji prostora namenu bodo nekaj
besed o fonolaboratoriju in njegovi namembnosti povedali dr.  Kozma
Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU, Grega Švabič, snemalec in oblikovalec zvoka, ter raziskovalci
dr. Karmen Kenda Jež, dr. Tanja Mirtič (vodja fonolaboratorija) in dr.
Janoš Ježovnik, ki bodo med drugim predstavili delovanje premične
snemalne opreme, ki je prav tako del fonolaboratorija in nepogrešljiva
za delo dialektologov na terenu.

Kratka slovesnost bo potekala na dvorišču pred stavbo na Novem trgu 4
(v primeru dežja pa na hodniku pred Prešernovo dvorano). Nagovorom bo
sledi klepet ob pijači, možen tudi ogled fonolaboratorija – zaradi
ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni le z maskami
in za največ  dve osebi hkrati.

===

From: "Urška" <urska.perenic na gmail.com>
Cc: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 23 Jun 2020 12:44:58 +0200
Subject: Re: Scopus
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2020/007076.html) [in
kresnik]

Čestitke Slavistični reviji. Tako naprej! Urška

---

[...] ker bodo danes podelili še enega kresnika, dodajam (zdi se mi
namreč, da je šla ta novica povsem mimo Slovlita), da je kresnika
desetletja (za glasovanje so pri Delu poprosili vse, ki smo bili v
zadnjih 10 letih člani komisij) prejel Drago Jančar za roman To noč
sem jo videl.  Lp, Urška

===

From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 23 Jun 2020 13:25:49 +0000
Subject: Nova številka revije Slavia Centralis 2020/1

Spoštovani, izšla je nova številka revije Slavia Centralis. Članki so
dostopni tudi na spletni strani:
http://slaviacentralis.uni-mb.si/arhiv/2020-1/. Vabljeni k branju.

Natalija Ulčnik,
tehnična urednica

Članki
Natalia Kaloh Vid, Mihaela Koletnik: Dialect in poetic translations:
The case of Robert Burns’ poetry in Russia and in Slovenia
Natalija Ulčnik: Uvajalna sredstva pregovorov z južnoslovansko
nacionalno oznako v korpusu starejše in sodobne slovenščine
Melita Aleksa Varga, Ana Keglević: Hrvatske poslovice u slavenskome
okruženju: određivanje hrvatskoga paremiološkog minimuma i optimuma
Urška Valenčič Arh, Anita Pavić Pintarić: Somatismen als
Kodierungsmittel in Konfliktdialogen
Katarina Gj. Atanasovska, Vladimir Cvetkoski: Зависните имперфектни
да-конструкции и нивните англиски корелати
Oksana Vladimirovna Khaliman: Грамматические средства моделирования
тропов как продуктивные репрезентанты оценочных значений в современном
украинском языке: лексико-грамматический оксюморон
Gregoire Labbe: Eurom 5 : ce que l’intercompréhension romane peut
apporter aux langues slaves
Agnieszka Będkowska Kopczyk: Uporabnost koncepta ključnih besed
kulture pri poučevanju kulturoloških vsebin in razvijanju medkulturne
zmožnosti (na primeru vinske leksike)
Тatjana Anatoljevna Kosmeda: Рецепция статуса украинского языка в
российском языкознании: миф и реальность
Alojzija Zupan Sosič: Deset romanov Ivana Cankarja in sodobna definicija romana
Anna Bodrova: Ali je lahko ženska Kolumb? Nekateri vidiki preučevanja
potopisov Alme Karlin
Tomaž Toporišič: Magijska drugačnost junakinj Šeligove dramatike in proze
Krištof Jacek Kozak: Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka
Kamila Woźniak: Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w
egzystencję (Czesław Miłosz „Dolina Issy”)
Larisa Kuca: Психопоэтологическая парадигма мысль – слово в повестях
Ивана Андрусяка для / про подростков
Denys Chyk, Vasyl Kucher: Жанр психологического романа в украинской и
английской литературе первой половины XIX века (Е. Гребинка, Т. де
Квинси)
Monika Karwacka: Zahar Prilepin’s blogs as the new modern literary
creativity measurement
Tina Kraner: Stanje raziskav o proznih delih sodobnih slovenskih pisateljic

In memoriam
Marc L. Greenberg: Eric P. Hamp (1920–2019). A life in words and stuff

Jubileji
Andreja Legan Ravnikar: Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše
Majda Merše: Ob petinosemdesetletnici Franceta Novaka

Ocene, zapiski, poročila
Marija Švajncer: Marko Jesenšek, 2018: Prekmurski jezik med knjižno
normo in narečjem. Maribor: Univerzitetna založba Univerze.
Nada Šabec: V zeleni drželi zeleni breg: Studies in Honor of Marc L.
Greenberg. Ed. Stephen M. Dickey and Mark R. Lauersdorf. Bloomington,
Indiana: Slavica Publishers, 2018. 395 pp.
Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes: Slovenščina kot drugi in tuji
jezik v izobraževanju – 3. mednarodna znanstvena konferenca
Slavistični znanstveni premisleki


Dodatne informacije o seznamu SlovLit