[SlovLit] Akademski repozitorij Zenodo idr. -- Anketa o kakovosti glasu -- Narečni webinar

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Apr 15 07:22:51 CEST 2020


http://www.zenodo.org -- Zenodo, prosto akademsko spletišče za objavo
vseh vrst raziskav in predobjav; poleg zadnjič promoviranega spletišča
Humanities Commons (https://hcommons.org/). Eden od diskutantov na
temo akademskih repozitorijev (https://dhhumanist.org/volume/33/757/)
daje težo tudi osebnim spletiščem. Objave na njih skrbno popisuje
Internet Archive (https://archive.org/) in jih ponudi bralcu tudi
dolgo potem, ko so osebna spletišča že zamrla. -- mh

===

Od: Tivadar, Hotimir <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
Date: V sre., 15. apr. 2020 ob 00:04
Subject: Ena prošnja za objavo na SlovLit in reševanje ankete (tudi tebe osebno)

Drage kolegice, dragi kolegi, drage študentke, dragi študentje!
Posredujem prošnjo svoje doktorantke za reševanje perceptivnega testa
o kakovosti glasu in govora. Lepo prosimo za izpolnitev vseh 3
sklopov. S spoštovanjem in hvaležnostjo, red. prof. dr. H. Tivadar

Spoštovani! V okviru svoje doktorske disertacije raziskujem kakovost
glasu in govora. Obseg preučevanja zajema tudi ocenjevanje govorne
dejavnosti poklicnih govorcev pred govornim usposabljanjem in po njem.
Raziskava je lahko uspešno in kakovostno izvedena le z vašo pomočjo,
zato vas vljudno prosim za sodelovanje.  Ocenjevanje poteka v
elektronski obliki v treh sklopih, ker gre za različne pogoje
snemanja.  K vsakemu vprašalniku so pripeti posnetki, ki jih lahko
poslušate in hkrati ocenjujete. Do vprašalnikov lahko dostopate na
naslednjih povezavah:

1. sklop:  https://govornik.limequery.com/717424?lang=sl
2. sklop: https://govornik.limequery.com/297955?lang=sl
3. sklop: https://govornik.limequery.com/589765?lang=sl

Opomba: Posnetki delujejo v brskalnikih, ki znajo predvajati wave
format. To pa so Edge, Safari, Firefox, Opera. Ne delujejo pa v
Chrome.

Lepo vas pozdravljam,
Jelka Breznik

===

From: "Smole, Vera" <Vera.Smole na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 14 Apr 2020 22:13:12 +0000
Subject: FRI WEBINAR: Odkrijte bogastvo slovenskih narečij

V četrtek, 16. aprila 2020, od 17.00 do 18.00 bo viš. pred. dr. Alenka
Kavčič s FRI UL izvedla FRI WEBINAR: Odkrijte bogastvo slovenskih
narečij. Namenjen je vsem, ki jih zanima odkrivanje narečnih
posebnosti slovenskega jezika, še posebej pa morebitnim strokovnim
uporabnikom predstavljenih spletnih aplikacij, kot so študenti
slovenistike, učitelji slovenščine in dialektologi.

Slovenski jezik je zelo razčlenjen, saj pozna 7 narečnih skupin, v
katere je združenih 37 narečij z 12 podnarečji. Jih poznate? Poznate
njihove značilnosti? Da bi približali slovenska narečja tudi širši
javnosti (in hkrati nudili uporabno orodje za dialektologe) smo na FRI
UL v sodelovanju s FF UL pripravili nekaj spletnih aplikacij za temo
narečnega govora. Izpeljani projekti so pokazali priložnosti in
izzive, ki jih nove tehnologije nudijo tudi na področju jezikoslovja.
Znati jih moramo le izkoristiti.

Webinar predstavi dve spletni aplikaciji: Interaktivna karta
slovenskih narečnih besedil (IKBN) in Slovar starega orodja v govoru
Loškega Potoka (SSOLP). Osredotočili se bomo na funkcionalnosti obeh
aplikacij ter predstavili možnosti, ki jih nudi vpeljava IKT v
jezikoslovju, z vidika popularizacije področja in dostopnosti širši
javnosti. Prikazan bo tudi primer odličnega interdisciplinarnega
projekta, pri katerem so produktivno sodelovali strokovnjaki s
področij računalništva (razvijalci spletne aplikacije), grafičnega
oblikovanja (celostna podoba aplikacije in multimedijski elementi) in
jezikoslovja (priprava vsebine).

Prijavite se na naslov:
https://akademijafri.si/izobrazevanja/izobrazevanje/fri-webinar-odkrijte-bogastvo-slovenskih-nare%C4%8Dij/

Povezavo do webinarja boste po prijavi prejeli na vaš e-mail naslov v
četrtek, 16. aprila 2020, 30 minut pred pričetkom. *UDELEŽBA JE
BREZPLAČNA.*


Dodatne informacije o seznamu SlovLit