[SlovLit] Lakrimogeničen, plenilokventen, brevilokventen -- Zgodovina in kmetstvo -- Komunikacija v času pandemije

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Ned Mar 15 10:09:23 CET 2020


https://wordsmith.org/words/lachrymogenic.html -- lakrimogeničen
'izvabljajoč solze' (< lacrima lat. 'solza')

In še dve nedavni besedi na A.Word.A.Day: plenilokventen in
brevilokventen 'gostobeseden', 'redkobeseden'
(https://wordsmith.org/words/pleniloquence.html). Kaj vse si
angleščina ne izposodi iz latinščine :) -- mh

===

https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/52/scenario/138/time -- Projekt ERNIE
je zabeležil postopni premik zanimanja v 19. stoletju od zgodovine h
kmetstvu: "One of the macroscopic trends in Romantic Nationalism is a
gradual shift of emphasis from “Past to Peasant”. The Nation and its
authentic individuality can either be represented celebrated in terms
of its history or its peasantry. Both share the quality of being
untainted by modernity and loss of identity as a result of foreign
influences. These two registers co-exist, but on the whole the
historicist register was slightly more dominant in the early part of
the 19th century, with the rustic-demotic register becoming more
salient in the century’s later decades." Premik ilustrira s 4000
slikarijami, vendar ve, da se je enak premik dogajal tudi v literaturi
in glasbi.

Sam sem v poglavju Zgodovinski roman in kmečka povest v monografiji o
slovenskem zgodovinskem romanu (https://slov.si/mh/szr.pdf) ugotavljal
in z grafi ilustriral nekaj podobnega: "Produkcijski liniji žanrov
sicer podobno sledita ekonomskim in kulturnim pogojem literarne
produkcije in se obe z upadom odzivata na zgodovinsko prelomne
dogodke, kot sta svetovni vojni, vendar kmečka povest doživlja
ustvarjalne vrhunce in padce s petletnim zamikom za zgodovinsko.
Prepričljivih razlogov za tako obnašanje ne znam najti. Domnevam, da
so eni izmed njih tržne narave: število bralcev je bilo omejeno in
prevelika koncentracija proizvodnje bi utegnila pripeljati do upada
konzuma. Še vedno pa ni jasno, zakaj je trikrat povedla prav
zgodovinska povest (do 1885, 1905–10 in 1925–30), kmečka povest pa
samo enkrat (1885–1905), upoštevaje večjo dolžino zgodovinskih
povesti, pa niti takrat ne." -- miran

===

Zanimivo, kako je zastal pretok informacij po e-pošti in po Slovlitu;
kot da sta tudi ta dva kanala izpostavljena virusnim okužbam. Je to
morda posledica dejstva, da smo besedo virus doslej  pogosto
uporabljali z mislijo na računalniške viruse?

Dve svetovnoliterarni asociaciji sta zaživeli v zadnjem času: na
Boccaccievega Dekamerona (https://sl.wikipedia.org/wiki/Dekameron) in
na Marquézovo Ljubezen v času kolere
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubezen_v_%C4%8Dasu_kolere). Od
domačih knjig mi pride najprej na misel Vladimir Kavčič z romanom
Pustota (https://sl.wikipedia.org/wiki/Pustota), v katerem krvava
griža počedi po romanesknem personalu tako zelo, da preživi samo ena
oseba, pa še ta le zato, da v naslednjem Kavčičevem romanu Somrak
postane vodja kriminalne združbe. Še kaka druga literarna dela na
epidemiološke teme? -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit