[SlovLit] O učnem jeziku na univerzi -- Poučevanje slovenščine kot tujega jezika -- Vizualizacija korespondenčnih stikov

Miran Hladnik hladnikmiran na gmail.com
Sre Feb 12 15:19:44 CET 2020


https://4d.rtvslo.si/arhiv/iz-roda-v-rod/174671227 -- Marko Jesenšek:
PO JEZIKU SMO USTVARJENI. RTV 4 8. febr. 2020. Osmofebruarsko
razmišljanje o slovenskem jeziku in kulturi ter nenehnem prizadevanju,
da bi  na slovenskih univerzah postal učni jezik angleščina.

===

From: "Klemen, Matej" <Matej.Klemen na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 12 Feb 2020 13:31:45 +0000
Subject: Poučevanje slovenščine kot tujega jezika

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za
slovenistiko FF UL vabi na NADALJEVALNO USPOSABLJANJE ZA POUČEVANJE
SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA. Na 20-urnem seminarju boste poglobili
in razširili znanja, potrebna za poučevanje slovenščine kot neprvega
jezika. Izobraževanje bo potekalo ob torkih od 25. 2. do 24. 3. 2020
od 16.00 do 19.00 v stavbi Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12).

Program:
25. 2. 2020 - Učenje besedišča pri pouku slovenščine kot tujega jezika
3. 3. 2020 - Branje in poslušanje pri pouku slovenščine kot tujega jezika
10. 3. 2020 - Govorjenje in pisanje pri pouku slovenščine kot tujega jezika
17. 3. 2020 - Učenje slovnice pri pouku slovenščine kot tujega jezika
24. 3. 2020 - Priprava in izvedba pouka slovenščine kot tujega jezika

Seminar bodo izvedli sodelavci Centra za slovenščino. Kotizacija za
zaposlene znaša 150 evrov, za druge pa 100 evrov. Več informacij
najdete na naši spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite:
https://centerslo.si/za-ucitelje/redni-seminarji/nadaljevalno-usposabljanje/nadaljevalno-usposabljanje-ljubljana-2020/

===

https://ernie.uva.nl/viewer.p/21/59/scenario/64/geo -- vizualizacija
pisemske izmenjave med Ernstom Moritzem Arndtom in Prosperjem
Mériméejem med 1820 and 1870 (1700 letters + 2200 pisem). SPIN.
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit