[SlovLit] Slovene Linguistic Studies -- Re:Googlov prevajalnik -- Nevronsko strojno prevajanje -- Cvetka Lipuš OA

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 6 09:28:19 CET 2018


From: mmija <mmija na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 04 Nov 2018 20:58:14 +0124
Subject: Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

Mednarodna revija Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies zbira
prispevke za naslednjo številko do 18. marca 2019. Prispevke lahko
pošljete na naslov mmija na zrc-sazu.si oziroma grant_lundberg na byu.edu,
vse potrebne informacije pa dobite na spletni strani
http://sjsls.byu.edu/ . Znanstvene članke praviloma recenzira en
slovenski in en tuj recenzent, ocene znanstvenih monografij,
razmišljanja in podobno pa se pripravi v dogovoru z urednikoma. Jezik
prispevkov je še vedno poljuben, prevladujeta pa slovenski in angleški
jezik. Revija je objavljena tako v tiskani kot v prosto dostopni
elektronski obliki (CC BY), od leta 2015 pa je uvrščena tudi v Scopus.

Kozma Ahačič in Grant Lundberg, urednika
Duša Race in Mija Michelizza, tehnični urednici

===

From: Peter Holozan <peter.holozan na amebis.si>
Date: V tor., 6. nov. 2018 ob 06:15
Subject: Re: Googlov prevajalnik: se bo še treba učiti tujih jezikov?
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2018/006489.html)

Ne znam sicer italijansko, ampak če prav razumem, je težava pri
prevajanju svojilnih zaimkov. To, da se "vaš" in "tvoj" prevedeta
enako, je posledica tega, da Google Translate uporablja angleščino kot
vmesni jezik, v angleščini je pa oboje "your". Potem je pa čisto od
angleškega konteksta odvisno, ali bo v italijanščini prišla ednina ali
množina (oz. tikanje ali vikanje).

Peter Holozan

===

From: Simon Dobrišek <simon.dobrisek na gmail.com>
Date: V pon., 5. nov. 2018 ob 22:22
Subject: [SDJT-L] [JOTA] Vabilo na predavanje o nevronskem strojnem prevajanju

Spoštovani, vabljeni na novembrsko Joto, ki jo bomo priredili ta
petek, 9. novembra 2018, ob 14 uri v predavalnici P19 na Fakulteti za
računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. Kolega Matjaž
Rihtar iz Laboratorija za umetno inteligenco na IJS nam bo predstavil
strojno prevajanje z uporabo nevronskih omrežij. Naslov predavanja:
Nevronsko strojno prevajanje.

Predavanje Nevronsko strojno prevajanje bo prikazalo trenutno stanje
in izzive na področju nevronskega prevajanja. Prikazali bomo kratek
uvod v nevronske mreže (nelinearnost, vzvratno razširjanje napak,
možne izboljšave), nevronske  jezikovne in prevajalne modele (LSTM,
GRU, kodirnik-odkodirnik z mehanizmom pozornosti), možne izboljšave
celotnega procesa (BPE, uporaba NMT pri prevajanju ne-naučenih
jezikov) in trenutne izzive. Na koncu bomo v živo prikazali tudi
prevajanje iz slovenščine v angleščino in obratno z nevronskim
modelom, razvitim v Laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu
Jožef Stefan. Navodila za dostop do FRI najdete na spletni strani
https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/kako-do-nas

Lep pozdrav,
Simon Dobrišek,
Predsednik SDJT

===

http://aupress.ca/index.php/books/120280 -- prosto dostopna pesniška
zbirka Cvetke Lipuš What We Are When We Are / Kaj smo, ko smo v
prevodu Toma Priestlyja (Athabasca University Press, 2018).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit