[SlovLit] Prosti dostop do muzejskih zbirk v ZDA -- Tujejezični napisi v Ljubljani -- Re: Alma -- Računalniška analiza vejic

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 29 11:56:06 CET 2017


"S tem ko daje publiki na voljo slike naših umetnin v javni lasti pod
licenco CC0, muzej prilagaja svojo prakso ponujanja zbirk na način, ki
najbolj ustreza potrebam 21. stoletja, tj. digitalnemu občinstvu. Radi
skupaj s publiko utiramo nove smeri k ustvarjalnosti, znanju in
idejam, ki se kažejo v večji uporabnosti muzejskih umetnin zadnjih
5000 let. Metropolitanski muzej umetnosti se zahvaljuje skupnosti
Creative Commons, vodilnemu mednarodnemu akterju na področju
sodelovanja, razpečevanja, razmnoževanja, za partnerstvo pri tem
prizadevanju." (New York’s Metropolitan Museum of Art releases 375,000
digital works for remix and re-use online via CC0;
https://creativecommons.org/2017/02/07/met-announcement/?utm_source=community-email&utm_campaign=YE_2017&utm_content=met-announcement&utm_source=Creative+Commons+Email+Contacts&utm_campaign=e4dad41678-YE-EMAIL-0-COMM&utm_medium=email&utm_term=0_5b82643372-e4dad41678-196918437&mc_cid=e4dad41678&mc_eid=1a411ef1f6)
-- Newyorški metropolitanski muzej je dal 375.000 digitalnih kopij
svojega inventarja del v javni dostop in vsakršno uporabo -- zgled
tudi za slovenske muzeje?

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 29 Nov 2017 07:32:52 +0000
Subject: Javni tujejezični napisi v Ljubljani?

S povečanjem števila turistov se je v Ljubljani povečalo tudi število
tujejezičnih javnih napisov. Pa so vsi v skladu z zakonom o javni rabi
slovenščine? Gosta oddaje sta bila vodja sektorja za splošni nadzor na
Tržnem inšpektoratu Andrej Žakelj in predstojnik Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prof. dr. Marko Snoj. Pogovor
je na spletni povezavi:
http://ars.rtvslo.si/2017/11/jezikovni-pogovori-125/

===

Od: Aleksandra Derganc <aleksandra.derganc na guest.arnes.si>
Datum: 29. november 2017 10:14
Zadeva: Re: Alma (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006148.html)

Kolikor imam v spominu, se  je raba 'Novak je rekla' najprej pojavila
v (neformalni) strokovni rabi, jaz sem jo najprej zasledila v govoru
medicincev, ki so bili k taki rabi lahko spodbujeni zaradi sodelovanja
na mednarodnih konferencah v angleščini. Zato sumim, da gre za vpliv
angleščine, ki v taki rabi ne loči spola. To bi lahko bil eden od
sprožilcev take rabe. Lp, SD

---

Opravičujem se za pomotoma dvakrat razposlano sporočilo
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006147.html) -- miran

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 29. november 2017 10:33
Zadeva: LK, 4. december

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1137.
sestanek v ponedeljek, 4. decembra 2017, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo dr. Peter Holozan,
Amebis, d. o. o., Kamnik. Tema predavanja: Računalniška analiza vejic
v slovenščini. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit